Pirmsskola

Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītībā tiek realizētas 4 programmas: "Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods 01011111”, “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 01015511”, “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611”,  “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015811”.

2023./2024. m.g. izglītības iestādē ir nokomplektētas sešas pirmsskolas izglītības grupas, kopējais  izglītojamo skaits - 83. 

Izglītojamiem tiek piedāvāts:

  • interešu izglītības pulciņi,
  • ēdināšana - brokastis, pusdienas un launags, ko apkalpo SIA "ANIVA".