Pirmsskola

No kļavas pirmā lapa ris,

Klāt jau 1.septembris...

Vēl vajag labi izpētīt,

Kā ābecītē burtus sauc,

Kā zilgmē putni trauc,

Kā krāsu toņus jauc

Un uzzināt vēl ļoti daudz...

Lai priecīga atkaltikšanās!

 

PII interešu izglītības nodarbību darba laiks

2020./2021. mācību gadam

 

Mūsdienīgas dejas

sk. I. Troņenkova

Pirmdiena 15.30 -15.45

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Cālīši

Taurenīši

Saulītes

Lāsītes

Piektdiena 15.30 -15.45

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Cālīši

Taurenīši

Saulītes

Lāsītes

Mūsdienīgas dejas

sk. A. Čeiča-Sultane

Pirmdiena 15.00 -15.30

15.30-16.00

Pūcītes

Mārītes

Ceturtdiena 15.00 -15.30

15.30-16.00

Mārītes

Pūcītes

Angļu valodas pulciņš

sk. J. Sučkova

Trešdiena 15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Pūcītes

Lāsītes

Saulītes

Mārītes

Piektdiena 15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Mārītes

Saulītes

Lāsītes

Pūcītes