Grupa „Pūcītes”

Pirmsskolas skolotāja - Jekaterina Latkovska

Pirmsskolas skolotāja - Vera Žaka

Skolotāja palīdze - Sanita Mauriņa

Pirmsskolas izglītības grupas “Pūcītes” dienas režīms 2023./2024.m.g.

7.00 – 8.00

Pulcēšanās telpās

 8.00-8.20

Pulcēšanās ārā

 8.20-8.35

Pulcēšanās telpās

8.20 – 8.35

Brokastis (ēdnīcā)

9.00-  10.30

Attīstošās nodarbības

10.30-11.30

Pastaiga, brīvās rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē

12.25 – 12.50

Pusdienas (ēdnīcā)

12.50 – 15.00

Diendusa

15.00 - 15.45

Pakāpeniska piecelšanās

15.30 – 15.45

Launags (ēdnīcā)

15.45 – 17.30

Attīstošās nodarbības, individuālais darbs, pulciņi, brīvās rotaļas

17.30 - 18.00

Pastaiga

18.00 – 18.45

Individuālais darbs, brīvās rotaļas