INFORMĀCIJA

Mārupes novada Skultes sākumskolā tiek realizētas 4 izglītības programmas: "Pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma, izglītības programmas kods 11011111", "Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 11015511", "Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 11015611",  "Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 11015811".

2023./2024. m.g. izglītības iestādē ir nokomplektētas sešas klases, kopējais  izglītojamo skaits - 45. 

Izglītojamiem tiek piedāvāts:

  • pagarinātā dienas grupa,
  • konsultācijas,
  • interešu izglītības pulciņi,
  • ēdināšana - pusdienas un launags, ko apkalpo SIA "ANIVA",
  • skolēnu autobuss, ko apkalpo SIA VR projekts.