Stundu saraksts 3.b,4.b klasei

Mārupes novada Skultes sākumskolas mācību stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma (11011121)

 

Nr.

 

3.b klase

 

4.b klase

Pirmdiena

1.

Matemātika 

Latviešu valoda un literatūra 

2.

Dabaszinības

Dabaszinības

3.

Latviešu valoda un literatūra

Sociālās zinības un vēsture

4.

Klases audzināšanas stunda

Klases audzināšanas stunda

5.

Mazākumtautības valoda

Svešvaloda (angļu valoda)

6.

 

Matemātika

Otrdiena

1.

Sports

Sports un veselība

2.

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

3.

Svešvaloda (angļu valoda)

Mazākumtautības valoda un literatūra

4.

Mazākumtautības valoda

Latviešu valoda un literatūra

5.

Matemātika

Svešvaloda (angļu valoda)

Trešdiena

1.

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

2.

Sociālās zinības

Sociālās zinības un vēsture

3.

Svešvaloda (angļu valoda)

Mazākumtautības valoda un literatūra

4.

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

5.

Mazākumtautības valoda

Sports un veselība

6.

Latviešu valoda un literatūra (F)

Matemātika

Ceturtdiena

1.

Mūzika

Mūzika

2.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

3.

Mazākumtautības valoda

Latviešu valoda un literatūra

4.

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautības valoda un literatūra

5.

Sports

Sports un veselība

6.

 

Mazākumtautības valoda un literatūra (F)

Piektdiena

1.

Svešvaloda (F)

Matemātika

2.

Matemātika

Datorika

3.

Mazākumtautības valoda

Latviešu valoda un literatūra

4.

Mājturība un tehnoloģijas

Dizains un tehnoloģijas

5.

Dabaszinības

Dabaszinības

6.

Ētika