Kolektīvs

Mārupes novada Skultes sākumskolas  pedagoģiskie un  administratīvi saimnieciskie darbinieki

Pedagogi:

 • direktors
 • direktora vietnieki izglītības jomā
 • direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
 • vispārējās pamatizglītības skolotāji
 • pirmsskolas izglītības skolotāji
 • skolotāji logopēdi
 • speciālās izglītības pedagogi 
 • izglītības psihologs
 • sociālais pedagogs
 • izglītības iestādes bibliotekārs
 • interešu izglītības skolotājs
 • pedagoga palīgs

Administratīvi saimnieciskais personāls: 

 • lietvedis
 • māsa bērnu aprūpē
 • fizioterapeits
 • skolotāja palīgi  
 • ēkas dežuranti
 • apkopējas
 • sētnieks 
 • remontstrādnieks   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Direktore GAĻINA GRIZĀNE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1995. gada 1. septembrī - pamatizglītības skolotāja

No 2002. gada 1. septembra - pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2009. gada 19. jūnija - direktore

Dzīves moto:

"Skolā skolēnam ir jābūt kā vecāku mājā. Jāskrien uz skolu, nevis jāiet, zinot, ka skolā viņš apgūs prieku atklāt savu būtību šajā mainīgajā pasaulē. Skolā viņš netiks apvainots, uz viņu nekliegs, bet gan viņam tiks dots padoms, tiks dota iespēja atklāt sevi, savu radošo talantu un viņš tiks atbalstīts ". O.A. Zaharenko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direktora vietniece izglītības jomā JEĻENA MARTJANOVA

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1994. gada 12. decembrī - pamatizglītības skolotāja

No 2014. gada 1. septembra - pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2022. gada 1. septembra -  pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā, speciālās izglītības pedagogs

Dzīves moto:

Nebaidies spert soli atpakaļ, dzīve dos iespēju redzēt nākotni!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Direktora vietniece izglītības jomā ANDRA SPURE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 1. septembrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2011. gada 1. septembra -  skolotājs logopēds

No 2019. gada 14. augusta -  skolotājs logopēds, direktora vietniece izglītības jomā 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā ĢIRTS KRŪMIŅŠ

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 27. augustā - remontstrādnieks

No 2020. gada 1. jūnija - direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 

Dzīves moto:

Es gribu! Es varu! Es daru!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja  LUDMILA JURĢĪTE - grupiņa "Cālīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1992. gada 1. septembrī - pamatzglītības skolotāja

No 2010. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja OKSANA LIFLANDS - grupiņa "Cālīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 1. septembrī - dežurante

No 2016. gada 4. janvāra - apkopēja

No 2017. gada 1. septembra -pirmsskolas izglītības skolotāja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja SVETLANA PETROVA - grupiņa "Lāsītes" 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 17. februārī - pirmsskolas izglītības skolotāja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja DIĀNA KUDREIKO - grupiņa "Lāsītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 1. septembrī  - skolotāja palīgs

No 2018. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

Dzīves moto:

"Tas ir ļoti svarīgi - laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels". I.Ziedonis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja JEKATERINA LATKOVSKA- grupiņa "Pūcītes "

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 30. oktobrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja VERA ŽAKA - grupiņa "Pūcītes "

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2016. gada 26. septembrī - skolotāja palīgs

No 2020. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja ELĪNA KIRJANOVA - grupiņa "Taurenīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 1. februārī  - skolotāja palīgs

No 2014. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2023. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja, sociālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultatnts

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja ELĪNA KALNBĒRZIŅA - grupiņa "Taurenīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 11. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Pirmsskolas izglītības skolotāja ANNA ČEIČA-SULTANE - grupiņa "Mārītes"

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 3. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī  - pamatizglītības skolotāja

No 2015. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja ILONA RUPEIKA - grupiņa "Mārītes"

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 3. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 9. martā  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2014. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2017. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja OKSANA GREN - grupiņa "Saulītes"

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2015. gada 1. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja IRINA NIKOLAJEVA - grupiņa "Saulītes"

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 3. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatizglītības skolotājs ŅIKITA ANDRIANOVS 

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī - sporta skolotājs pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja ANITA BAREIKA 

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1996. gada 2. septembrī  -  mājturības  skolotāja

Darba attiecības izbeigtas 25.04.1997.

Darba attiecības atjaunotas 2017. gada 9. martā - skolotāja palīgs

No 2018. gada 1. septembra - mājturības un tehnoloģiju skolotāja, izglītības iestādes bibliotekāre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja ANTRA GRAUDUPE

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 19. oktobrī - sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja KRISTĪNE KRUČĀNE 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 1. oktobrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2021. gada 1. septembra - sākumskolas skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pamatizglītības skolotāja NORA NUKSE

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 10. aprīlī -  mūzikas skolotāja pirmsskolā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja INGRĪDA PUPIŅA 

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 2. septembrī  -  sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja JEKATERINA SUČKOVA

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 1. septembrī  -  angļu valodas skolotāja pirmsskolā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja IRINA TROŅENKOVA

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2008. gada 16. oktobrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2018. gada 1. septembra - sākumskolas skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pamatizglītības skolotāja OLGA ZAGDAJA

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2008. gada 15. septembrī  - izglītības iestādes bibliotekāre

No 2009. gada 22. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja 

No 2012. gada 1. septembra - sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Speciālās izglītības pedagogs un skolotājs logopēds ANETE SINKEVIČA

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 3. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 3. septembrī 

Dzīves moto: Tici brīnumiem!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Speciālās izglītības pedagogs un skolotājs logopēds SARMĪTE VEITNERE

Piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 3. kategorija

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 22. oktobrī

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Speciālās izglītības pedagogs KRISTINA SEĻIVANOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2016. gada 1. septembrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2022. gada 1. septembra - speciālās izglītības pedagogs

No 2023. gada 1. septembra - speciālās izglītības pedagogs, sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fizioterapeite DĀRTA MELNGALVE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 1. augustā

Dzīves moto: Kustība ir dzīvība! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izglītības psihologs ALEKSANDRA KAMOZINA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 23. februārī

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interešu izglītības skolotāja AIJA ZŪLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 4. decembrī

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagoga palīgs LARISA VOITOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 9. novembrī

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs TATJANA BICUNA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2015. gada 1. oktobrī

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs ĻUBOVA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 4. oktobrī

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs ALĪNA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2021. gada 1. decembrī

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skolotāja palīgs RITA CĪRULE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skolotāja palīgs NATALII DOVHAN

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2022. gada 5. septembrī 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs SANITA MAURIŅA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 3. septembrī

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs AMANDA MURELE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 1. martā

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs NATALIJA RJABINKINA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2022. gada 10. oktobrī

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs OLGA SOKOLOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 23. martā

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants JEĻENA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2013. gada 15. novembrī

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants ĀRIJA TROPA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2007. gada 19. martā - lietvede

No 2020. gada 1. septembra - ēkas dežurants

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants VLADIMIRS PLATONOVS

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 3. februārī

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Māsa bērnu aprūpē ZOJA PLATONOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 7. novembrī

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apkopēja LIDIA ZAKIROVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 11.septembrī

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Apkopēja LEONIDA SHKILNYAK

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2007. gada 21. septembrī - skolotāja palīgs

No 2015. gada 15. septembra - apkopēja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sētniece ŅINA MAKSUROVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 1. novembrī

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remontstrādnieks ALEKSANDRS USTINKINS

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 19. augustā

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lietvede REGĪNA GUČIKA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1992. gada 14. augustā - lietvede

Darba attiecības izbeigtas 2000. gada 26. jūlijā

Darba attiecības atjaunotas 2020. gada 1. septembrī - lietvede

Dzīves moto:

"Ja tu kaut ko ļoti vēlēsies, tad Visums palīdzēs, lai tava vēlēšanās īstenotos!" Paulu Koelju

-------------------------------------------------------------------------------------------------------