Kolektīvs

Mārupes novada Skultes sākumskolas  pedagoģiskie un  administratīvi saimnieciskie darbinieki

Pedagogi:

 • direktors
 • direktora vietnieki izglītības jomā
 • direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
 • vispārējās pamatizglītības skolotāji
 • pirmsskolas izglītības skolotāji
 • skolotāji logopēdi
 • speciālās izglītības pedagogi 
 • izglītības psihologi
 • izglītības iestādes bibliotekārs

Administratīvi saimnieciskais personāls: 

 • lietvedis
 • skolotāja palīgi  
 • māsa bērnu aprūpē
 • ēkas dežuranti
 • apkopējas
 • sētnieks 
 • remontstrādnieks   

      

Direktore GAĻINA GRIZĀNE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1995. gada 1. septembrī - pamatizglītības skolotāja

No 2002. gada 1. septembra - pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2009. gada 19. jūnija - direktore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direktora vietniece izglītības jomā JEĻENA MARTJANOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1994. gada 12. decembrī - pamatizglītības skolotāja

No 2014. gada 1. septembra - pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2022. gada 1. septembra -  pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā, speciālās izglītības pedagogs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Direktora vietniece izglītības jomā ANDRA SPURE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 1. septembrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2011. gada 1. septembra -  skolotājs logopēds

No 2019. gada 14. augusta -  skolotājs logopēds, direktora vietniece izglītības jomā 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā ĢIRTS KRŪMIŅŠ

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 27. augustā - remontstrādnieks

No 2020. gada 1. jūnija - direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja  LUDMILA JURĢĪTE - grupiņa "Cālīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1992. gada 1. septembrī - pamatzglītības skolotāja

No 2010. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja OKSANA LIFLANDS - grupiņa "Cālīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 1. septembrī - dežurante

No 2016. gada 4. janvāra - apkopēja

No 2017. gada 1. septembra -pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja SVETLANA PETROVA - grupiņa "Lāsītes" 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 17. februārī - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja DIĀNA KUDREIKO - grupiņa "Lāsītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 1. septembrī  - skolotāja palīgs

No 2018. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja JEKATERINA LATKOVSKA- grupiņa "Pūcītes "

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 30. oktobrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pirmsskolas izglītības skolotāja VERA ŽAKA - grupiņa "Pūcītes "

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2016. gada 26. septembrī - skolotāja palīgs

No 2020. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja ELĪNA KIRJANOVA - grupiņa "Taurenīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 1. februārī  - skolotāja palīgs

No 2014. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Pirmsskolas izglītības skolotāja ELĪNA KALNBĒRZIŅA - grupiņa "Taurenīši"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 11. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pirmsskolas izglītības skolotāja ANNA ČEIČA-SULTANE - grupiņa "Mārītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī  - pamatizglītības skolotāja

No 2015. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja ILONA RUPEIKA - grupiņa "Mārītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 9. martā  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2014. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

No 2017. gada 1. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja OKSANA GREN - grupiņa "Saulītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2015. gada 1. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmsskolas izglītības skolotāja IRINA NIKOLAJEVA - grupiņa "Saulītes"

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2012. gada 3. septembrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotājs ŅIKITA ANDRIANOVS 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī - sporta skolotājs pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja ANITA BAREIKA 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1996. gada 2. septembrī  -  mājturības  skolotāja

Darba attiecības izbeigtas 25.04.1997.

Darba attiecības atjaunotas 2017. gada 9. martā - skolotāja palīgs

No 2018. gada 1. septembra - mājturības un tehnoloģiju skolotāja, izglītības iestādes bibliotekāre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja ANTRA GRAUDUPE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 19. oktobrī - sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja KRISTĪNE KRUČĀNE 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 1. oktobrī  -  pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2021. gada 1. septembra - sākumskolas skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja NORA NUKSE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 10. aprīlī -  mūzikas skolotāja pirmsskolā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja INGRĪDA PUPIŅA 

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 2. septembrī  -  sākumskolas skolotāja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja JEKATERINA SUČKOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 1. septembrī  -  angļu valodas skolotāja pirmsskolā un pamatizglītībā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja OLGA ZAGDAJA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2008. gada 15. septembrī  - izglītības iestādes bibliotekāre

No 2009. gada 22. septembra - pirmsskolas izglītības skolotāja 

No 2012. gada 1. septembra - sākumskolas skolotāja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pamatizglītības skolotāja AIJA ZŪLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 9. janvārī  -  interešu izglītības skolotāja (tautiskās dejas)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Speciālās izglītības pedagogs un skolotājs logopēds ANETE SINKEVIČA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 3. septembrī 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Speciālās izglītības pedagogs un skolotājs logopēds SARMĪTE VEITNERE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2019. gada 22. oktobrī

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Speciālās izglītības pedagogs KRISTINA SEĻIVANOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2016. gada 1. septembrī - pirmsskolas izglītības skolotāja

No 2022. gada 1. septembra - speciālās izglītības pedagogs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izglītības psihologs ANITA TROPA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2015. gada 7. aprīlī

----------------------------------------------------------------------

Izglītības psihologs ALEKSANDRA KAMOZINA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 23. februārī 

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs TATJANA BICUNA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2015. gada 1. oktobrī

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs ĻUBOVA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 4. oktobrī

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs ALĪNA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2021. gada 1. decembrī

---------------------------------------------------------------------- 

Skolotāja palīgs RITA CĪRULE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2014. gada 1. septembrī

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs un ineterešu izglītības skolotājs NATALII DOVHAN

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2022. gada 5. septembrī 

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs SANITA MAURIŅA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2018. gada 3. septembrī

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs AMANDA MURELE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2023. gada 1. martā

---------------------------------------------------------------------- 

Skolotāja palīgs NATALIJA RJABINKINA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2022. gada 10. oktobrī

----------------------------------------------------------------------

Skolotāja palīgs OLGA SOKOLOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 23. martā

----------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants JEĻENA BOLE

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2013. gada 15. novembrī

----------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants ĀRIJA TROPA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2007. gada 19. martā - lietvede

No 2020. gada 1. septembra - ēkas dežurants

----------------------------------------------------------------------

Ēkas dežurants VLADIMIRS PLATONOVS

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2006. gada 3. februārī

----------------------------------------------------------------------

Māsa bērnu aprūpē ZOJA PLATONOVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 7. novembrī

----------------------------------------------------------------------

Apkopēja LIDIA ZAKIROVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2017. gada 11.septembrī

----------------------------------------------------------------------

Apkopēja LEONIDA SHKILNYAK

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2007. gada 21. septembrī - skolotāja palīgs

No 2015. gada 15. septembra - apkopēja

----------------------------------------------------------------------

Sētniece ŅINA MAKSUROVA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2005. gada 1. novembrī

----------------------------------------------------------------------

Remontstrādnieks ALEKSANDRS USTINKINS

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 2020. gada 19. augustā

----------------------------------------------------------------------

Lietvede REGĪNA GUČIKA

Darba attiecības Skultes sākumskolā uzsāktas 1992. gada 14. augustā - lietvede

Darba attiecības izbeigtas 2000. gada 26. jūlijā

Darba attiecības atjaunotas 2020. gada 1. septembrī - lietvede

----------------------------------------------------------------------