Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

No 2024. gada  6. jūnija līdz 7. jūnijam Mārupes novada Skultes sākumskolas darbinieki devās iedvesmas un pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali. Apmeklējām divas pirmsskolas izglītības  iestādes – Dagdā “Saulīte” un  Kaunatā “Zvaniņš”. Daži bija arī Dagdas Mūzikas un mākslas skolā, lai smeltos iedvesmu jaunām interešu izglītības programmām.

Jaundomes muižā apmeklējām Vides izglītības centru, iepazināmies ar piedāvātajām vides izglītības programmām, spējām pēc skeleta noteikt dzīvnieku. Priecājāmies, ka Babītes un Beberbeķu ezerā nedzīvo ūsainie sami.

Radošas idejas smēlāmies Preiļos – Leļļu muzejā un Dzelzs muzejā, Stikla pūtēju amata prasmes vērojām Līvānu Amatu mājā.

Lipušķos, apskatot zvaniņu kolekciju, guvām pieredzi,  kā pilnasinīgi pavadīt pedagogam pensiju. Nav bijušo pedagogu!

Saulainu visiem vasaru!

 

(Foto skatīt galerijā)

Pārgājiens PI grupas "Mārītes "izglītojamiem

Izlaiduma grupa "Mārītes" ciemos Mētrās!

Noslēdzot trīs kopā pavadītos gadus, pirmsskolas izglītības grupiņas "Mārītes" audzēkņi, skolotāji un vecāki 2024. gada 28. maijā devās ekskursijā-pārgājienā. Ceļš veda no Skultes sākumskolas līdz Lavandu fermai, kas atrodas dažu kilometru attālumā. Pa ceļam bērni izpriecājās Skultes Dabas parkā, šķērsoja upi Neriņu, dziedāja dziesmas un pētīja dabu. Bet "Mētrās" baudīja gardo lavandas saldējumu un limonādi, iepazina skaisto atpūtas vietu un priecājās par kopā būšanu.

 

(Foto skatīt galerijā)

Deju pasākums "Skani, mana Mārupe"

Dienu pirms pēdējās šī mācību gada dienas, 2024. gada 30. maijā, skolēni pavadīja āra laukumā, dejojot un aktīvi rotaļājoties. Bija piesātināta aktivitāte visiem - gan skolēniem, gan skolotājiem. Mūsdienu deju pulciņa dalībnieki demonstrēja savas iestudētās dejas skatītājiem un rosināja pārējos piedalīties.

Kustība ir veselīgas dzīves pamats! Kustamies, darbojamies, veselīgi un dzīvespriecīgi esam arī turpmāk! Lai top jaunas dejas!

 

(Foto skatīt galerijā)

 

Izlaidums "Mārītēs"

Pirmsskolas izlaidums – Ceļā uz skolu!


Šodien, 2024. gada 31. maijā, mūsu Mārupes novada Skultes sākumskolas iestādē tika aizvadīts gada gaidītākais notikums - pirmsskolas izlaidums grupai "Mārītes". Šī diena bērniem, vecākiem un skolotājiem ir īpaša, jo tā iezīmē nozīmīgu posmu bērnu izglītībā un attīstībā.

Mazie absolventi, tērpti skaistos svētku tērpos, ar sajūsmu un nedaudz satraukuma sirdī, devās uz skolas aktu zāli, lai saņemtu savus pirmos izlaiduma diplomus. Bērni bija sagatavojis īpašu priekšnesumu, ieskicējot savas zināšanas un prasmes katrā mācību jomā, tās apvienojot ar dziesmām un dejām, kas radīja neaizmirstamu atmosfēru. Skolotāju, vecāku un viesu acīs mirdzēja lepnums un aizkustinājums.

Pasākuma laikā skolotāji izteica pateicību kolēģiem un vecākiem par sadarbību un atbalstu, kā arī izteica laba vēlējumus bērniem viņu turpmākajos skolas gados. Vecāki, savukārt, pateicās skolotājiem par nesavtīgo darbu un rūpēm par bērniem. Kā arī skolas direktore Gaļina Grizāne ar laba vēlējumiem izniedza bērniem ilgi gaidītos diplomus un dāvaniņas.

Izlaiduma svinības noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos un saldu cienastu, kas radīja patīkamu pēcgaršu šai īpašajai dienai. Bērni ar sajūsmu dalījās iespaidos un cerībās par nākotni, kas sākas ar šo jauno izglītības posmu.

Lai arī pirmsskolas izlaidums ir tikai pirmais solis izglītības ceļā, tas ir nozīmīgs mirklis, kas paliks atmiņā uz ilgu laiku. Mēs novēlam mūsu mazajiem absolventiem veiksmi un panākumus turpmākajos skolas gados!

Kā sirsnīgs "paldies" iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu, mazās "Mārītes" izveidoja GODA DĒLI ar skolas personāla portretiem!

 

(Foto skatīt galerijā)

 

Mācību gada noslēgums skolā

2024. gada 31. maijā Mārupes novada Skultes sākumskola no ligzdas izlaida sešus putnēnus – sarežģītos zvirbulēnus, neglītos pīlēnus, gudrās pūces vai ērgļus, tas viņiem jānoskaidro ….

"Paldies" pateikt  6. klases audzinātājai Irinai Troņenkovai, kura zēniem atklāja padebešus, bija ieradušās Mārupes novada domes izpilddirektora vietniece Evija Papule un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja vietniece Erita Rutkovska.

"Paldies" zēniem, kuri ļoti atbildīgi gatavojās skolas atslēgas nodošanas pasākumam, kas ir Skultes skolas tradīcija, kad 6.klase to nodod glabāšanai 5. klasei.

Zēni dizaina un tehnoloģiju stundās plānoja un veidoja zāles noformējumu, ielūgumus uz pasākumu, mūzikā - mācījās dziesmas, audzināšanā - dejoja.

Svētku gaidīšanas laiks bija ļoti satraucošs!

Apsveikt un pavadīt draugus bija ieradušies visi, kuri mācās Skultes skolā! Ceļamaizei tika atnesti – labi vārdi, skaisti apsveikumi, skanīgas dziesmas, teātra izrāde un daudz mīlestības.

Lai jums viss izdodas!

P.s. Es ar jums ļoti lepojos un apsveicu par 1. pakāpes diplomu konkursā “Saules ritmi”.

Pedagogs Anita Bareika

 

(Foto skatīt galerijā)