Vecākiem

Skolas padome

Mārupes novada Skultes sākumskolā aktīvi darbojas Skolas padome. Tās sastāvā ir gan pirmsskolas izglītības, gan 1.- 6. klašu izglītojamo vecāki. Pārstāvjus Solas padomei ikgadu izvēlas vecāku sapulcēs. SP sapulces notiek 2 reize gadā.

Mārupes novada Skultes sākumskolas padomes nolikums (skatīt šeit)

Skolas padomes sastāvs 2023./2024. m.g. (skatīt šeit)

Skolas padomes sanāksmes 2023./2024. m.g. - 2023. gada 17. oktobrī, maijā (datums tiks precizēts)

Skolas padomes darba plāns 2023./2024. m.g. (skatīt šeit)

------------------------------------------------------------------

Pasākumi  2023./2024. m.g.

Vecāku sapulces

 

Vecāku dienas - 2023. gada 9. novembrī un (datums tiks precizēts)  

Izglītojoši pasākumi topošo pirmklasnieku vecākiem:

  •  "Vai esmu gatavs iet uz skolu?" 2024. gada 2. februārī (pārcelta, informācija sekos)
  •   Atvērto durvju diena - 2024. gada 2. februārī (pārcelta, informācija sekos)
  •   Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce - 2024. gada 23. augustā

--------------------------------------------------

Tēvu dienai veltīts "Mēs ar tēti sportojam kopā" - 2023. gada 7. septembrī

-------------------------------------------------------------------

"Ziemassvētki sabraukuši"

              PI grupas "Lāsītes" izglītojamiem - 2023. gada 19. decembrī plkst. 17.00

              PI grupas "Taurenīši" izglītojamiem - 2023. gada 19. decembrī plkst. 16.00

              PI grupas "Saulītes" izglītojamiem - 2023. gada 20. decembrī plkst. 16.00

              PI grupas "Mārītes" izglītojamiem - 2023. gada 20. decembrī plkst. 17.00

              PI grupas "Cālīši" izglītojamiem - 2023. gada 21. decembrī plkst. 15.00

              PI grupas "Pūcītes" izglītojamiem - 2023. gada 21. decembrī plkst. 16.00

              1.- 3. klašu izglītojamiem - 2023. gada 22. decembrī plkst. 10.00

              4. - 6. klašu izglītojamiem - 2023. gada 22. decembrī plkst. 11.30

--------------------------------------------------------------

Ģimenes sporta diena - 2024. gada 30. aprīlī

-------------------------------------------------------------

Mātes dienas pasākumi

              PI grupas "Lāsītes" izglītojamiem - 2024. gada 7. maijā plkst. 16.30

              PI grupas "Cālīši" izglītojamiem - 2024. gada 7. maijā plkst. 16.00

              PI grupas "Taurenīši" izglītojamiem - 2024. gada 7. maijā plkst. 17.00

              1.- 6. klašu izglītojamiem - 2024. gada 9. maijā plkst. 14.00

              PI grupas "Saulītes" izglītojamiem - 2024. gada 10. maijā plkst. 16.00

              PI grupas "Pūcītes" izglītojamiem - 2024. gada 10. maijā plkst. 16.40

 ---------------------------------------------------------

Pēdējais zvans 6. klases izglītojamiem  - 2024. gada 31. maijā plkst. 10.00

 

-----------------------------------------------------------

Izlaidums pirmsskolas grupas "Mārītes" izglītojamiem - 2024. gada 31. maijā plkst. 13.00

 

--------------------------------------------------------

Ārpusstundu pasākumu plāns (kopīgs pirmsskolai un skolai) (skatīt šeit)