Vecākiem

                                                    SKOLĒNU AUTOBUSS   2022. gada 17. novembrī

 

 no Skultes uz Piņķiem plkst. 13:55                                                         

 no Skultes uz Mārupi plkst. 14:25