Atbalsta personāls

Mārupes novada Skultes sākumskolā Atbalsta personāla sastāvā ir:
- izglītības psihologs
- speciālās izglītības pedagogs
- skolotājs logopēds
- sociālais pedagogs
- fizioterapeits
- māsa bērnu aprūpē
- pedagoga palīgs
 
Kas ir Atbalsta personāls? (skatīt šeit)
 
Atbalsta personāla darba laiks 2023./2024. m.g.
Māsa bērnu aprūpē Zoja Platonova (skatīt šeit)
Izglītības psihologs Aleksandra Kamozina (skatīt šeit) 
Speciālās izglītības pedagogs/skolotājs logopēds Sarmīte Veitnere (skatīt šeit)
Speciālās izglītības pedagogs/skolotājs logopēds Anete Sinkeviča (skatīt šeit)
Speciālās izglītības pedagogs Kristina Seļivanova (skatīt šeit)
Fizioterapeite Dārta Melngalve (skatīt šeit)
Skolotājs logopēds Andra Spure (skatīt šeit)
Speciālās izglītības pedagogs Jeļena Martjanova (skatīt šeit)
Sociālais pedagogs Elīna Kirjanova (skatīt šeit)