Skolas pētījumi

2022./2023. m.g. aptaujas rezultāti                    

  1. Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamo aptaujas rezultāti par 2022./2023. m.g. (skatīt šeit)
  2. Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu izglītojamo vecāku aptaujas rezultāti par 2022./2023. m.g. (skatīt šeit)
  3. Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamo vecāku aptaujas rezultāti par 2022./2023. m.g. (skatīt šeit)
  4. Mārupes novada Skultes sākumskolas pedagogu aptaujas rezultāti par 2022./2023. m.g. (skatīt šeit)

2021./2022. m.g. aptaujas rezultāti     

  1. Aptaujas anketa Mārupes novada Skultes sākumskolas  pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem (skatīt šeit)
  2. Aptaujas anketa Mārupes novada Skultes sākumskolas 4.-6.klašu skolēniem (skatīt šeit)
  3. Aptaujas anketa Mārupes novada Skultes sākumskolas 1.-6.klašu pedagogiem (skatīt šeit)
  4. Aptaujas anketa Mārupes novada Skultes sākumskolas 1.-6.klašu skolēnu vecākiem (skatīt šeit)
  5. Aptaujas anketa pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem (skatīt šeit)