Informācija par atbalstu izglītojamiem, vecākiem un darbiniekiem

Atbalsts bērniem, pusaudžiem, vecākiem, skolu atbalsta personālam un pedagogiem

 

IESTĀDE + pakalpojums

KONTAKTI

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis

 

116111 (visu diennakti 24/7) vai elektroniski: uzticibaspasts@bti.gov.lv

Krīžu un konsultāciju centrs SKALBES krīzes tālruņi

LMT: 67222922 (visu diennakti 24/7)

BITE: 27722292 (visu diennakti 24/7)

Pusaudžu resursu centrs

 

Mentālās veselības atbalsta tālrunis pusaudžiem un viņu tuviniekiem

25737363 (darba dienās 12.00-19.00), anonīmi un bez maksas nodrošina Pusaudžu resursa centra psihologi.

e-pasts: info@pusaudzucentrs.lv

Mārupes novada bāriņtiesa

Mārupes pagasts: 67149872, 28305978.

Adrese- Konrāda iela 5, Mārupe.

Babītes pagasts: 67914647, 26513837.

Adrese-Centra iela 4, Piņķi.

e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Mārupes novada pašvaldības policija

Dežūrdaļa: 67933470, 25423038 (visu diennakti 24/7), e-pasts: marupes.pp@marupe.lv

Adrese- Konrāda iela 5, Mārupe.

Mārupes novada Sociālais dienests Mārupes pagastā

 

 

 

 

 

 

 

Mārupes novada Sociālais dienests Babītes pagastā

 

Mārupē, Daugavas ielā 29 :

67149869- informatīvais telefons,

26467993- sociālie pabalsti,

28611387- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Anita Ūdre,

29571354- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Līga  Upmane,

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3

26182588, 67933735- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Inta Taure, 67933735- sociālie pabalsti.E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Adrese: Centra iela 3, Piņķi

28658568, 67914285, 67511293-sociālās darbinieces ģimenēm ar bērniem Dace Šveicere un Inese Vismane.E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Mārupes novada Sociālais dienests Salas pagastā

 

Adrese: Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems

67147161, 25422127- sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Judīte Širina-Šalma. E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Dienas centrs (DC) “Tīraine”

Skolēniem pieejams 13.00-18.00.

DC vadītāja sociālā darbiniece Sandra Ivbule, tel.27873903.

Adrese: Viršu iela 4-4, Tīraine, Mārupes pagasts

Dienas centrs (DC) “Švarcenieki”

 

 

Darba laiks: 12.00-19.00, brīvā laika pavadīšanai skolēniem un jauniešiem.

DC vadītājs Gatis Vācietis, tel:25475642, 29594004.

E-pasts: svarcenieki@gmail.com,

Mājas lapa: www.svarcenieki.lv,

 adrese: Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe.

Dienas centrs (DC) “Skulte”

Darba laiks: 9.00-18.00.

DC vadītāja Vlada Larionova, tel.67806599, 27851877, e-pasts: vlada.larionova@marupe.lv

DC var arī iesniegt lūgumu sociālai palīdzībai.

Adrese: Skultes iela 31, Skulte, Mārupes pagasts.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Babīte”

Tel.: 27714502, 67914924,

adrese: Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts. E-pasts: aleksandra.timpa@marupe.lv

ilze.berzina_soci@marupe.lv Bērniem nodrošina sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Piņķi”

Tel.66662859, 27714506,

Adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts. E-pasts:

baiba.naburga@marupe.lv

inguna.upmane@marupe.lv

Bērniem nodrošina sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu.