Bibliotēka

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēka atrodas Skultes sākumskolas pirmajā stāvā, telpā Nr. 6.

Bibliotēkā "dzīvo grāmatu tārps" - mācību grāmatās, daiļliteratūrā, periodikā un .... Ir pieejams kopētājs un IT, ko izmanto iestādes izglītojamie, darbinieki, kā arī Skultes ciemata iedzīvotāji.   

 

Izglītības iestādes bibliotekāre – Anita Bareika

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēkas darba laiks 2023./2024. m.g.

  • izglītojamiem un darbiniekiem (skatīt šeit)
  • Skultes ciemata iedzīvotājiem - ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz plkst.17.00

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēkas darba plāns 2023./2024. m.g. (skatīt šeit)

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēkas reglaments (skatīt šeit)

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi (skatīt šeit)