Mācību literatūra

1. klase
Mācību  literatūra 
1. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. – R.: Zvaigzne ABC (978-9984-40-481-3)
2. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Mazā Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC (978-9984-40-367-0)
3. Z. Anspoka Latviešu valoda 1.klasei. Pirmā daļa.-R.: Lielvārds ( kods 11357)
4. Z. Anspoka Latviešu valoda 1.klasei. Otrā daļa.-R.: Lielvārds (kods 11358)
5. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. – R.: Zvaigzne ABC(978-9984-40-259-8)
6. I.Helmane, A.Dāvīda Matemātika 1. klasei Pirmā daļa.-R.: Lielvārds (kods 11362)
7. I.Helmane, A.Dāvīda Matemātika 1. klasei Otrā daļa .-R.: Lielvārds (kods 11363)
8. Dabaszinības 1. klasei. – Lielvārds (978-9984-11-555-9)
9. Vilkārse, I. Čerpinska. Mūzika 1. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC(9984-17-758-0)
10. Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Class Book. – R.: OXFORD 2018.
 
Mācību līdzekļi 
1. V. Golubova, D. Ērgle u.c. Mazā zīle. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC 
2. V. Golubova, D. Ērgle u.c. Mazā zīle. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC 
3. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC
4. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. 1.burtnīca – R.: Zvaigzne ABC
5. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. 2.burtnīca – R.: Zvaigzne ABC
6. G. Andersone Sociālās zinības 1. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
7. G. Andersone Sociālās zinības 1. klasei. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
8. Zina Jonušaite Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas – R.: Lielvārds. 
9. I.Vilkārse Mūzikas burtnīca 1. klasei - R.: ZVAIGZNE ABC.
10. Tamzin Thompson, Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Activity  Book. – R.: OXFORD 2018.
2. klase
Mācību  literatūra 
1. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle 2. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Valodas gudrību grāmata. 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC(978-9984-17-814-1)
2. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle 2. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Valodas gudrību grāmata. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC(9984-17-814-5)
3. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC(978-9984-22-463-3)
4. I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 2. klasei. – R.:  Lielvārds.(978-9984-11-557-3)
5. I Vilkārse, I. Čerpinska. Mūzika 2. klasei. – R.: Zvaigzne ABC(9984-22-140-7)
6. Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Class Book. – R.: OXFORD 2018.
 
Mācību līdzekļi 
1. V. Golubova, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei. Darba lapas. 1. daļa – R.: Zvaigzne ABC
2. V. Golubova, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei. Darba lapas. 2. daļa – R.: Zvaigzne ABC
3. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. 1. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
4. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. 2. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
5. I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 2. klasei. Darba burtnīca. – R.:  Lielvārds.
6. Tamzin Thompson, Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Activity  Book. – R.: OXFORD 2018.
7. G. Andersone Sociālās zinības 2. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
8. G. Andersone Sociālās zinības 2. klasei. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
9. V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 2. klasei. – R.: Zvaigzne ABC
10. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  2.klasei. – R.:  Zvaigzne ABC
3. klase
Mācību  literatūra
1. G. Andersone, Ā. Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Valodas gudrību grāmata  I un Grāmata lasīšanai un domāšanai I.  – R.: Zvaigzne ABC (978-9984-22-202-8)
2. G. Andersone, Ā. Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Valodas gudrību grāmata  II un Grāmata lasīšanai un domāšanai II.  – R.: Zvaigzne ABC(978-9984-40-662-6)
3. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. – R.: Zvaigzne ABC 
(  978-9984-17-358-0)
4. G. Ansone Dabaszinības 3. klasei. – R.: Lielvārds.(978-9984-11-558-0)
5. Mary Charrington, u.c. „Bright ideas 2” Class book– R.: OXFORD 2017.
6. I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  3.klasei. – R.: Zvaigzne ABC.(9984-22-493-7)
Mācību līdzekļi 
1. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas I. – R.: Zvaigzne ABC
2. G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas II. – R.: Zvaigzne ABC
3. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. 1. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
4. J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. 2. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
5. I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 3. klasei. Darba burtnīca. – R.: Lielvārds.
6. Mary Charrington, u.c. „Bright ideas 2” Activity book– R.: OXFORD.
7. V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 3. klasei. – R.: Zvaigzne ABC
8. G. Andersone Sociālās zinības 3. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
9. G. Andersone Sociālās zinības 3. klasei. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
10. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.
4. klase
Mācību  literatūra
1. D.Ērgle, V.Golubova, I.Ikale Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. – R.: Zvaigzne ABC.( 9789934000522)
2. D.Ērgle, M.Filatova, Ā.Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Valodas gudrību grāmata. – R.:  Zvaigzne ABC.( 9789984226187)
3. G.Sālījuma, V.Valtere Literatūra 4.klasei + CD. – R.: Zvaigzne ABC.(9789934033940)
Z.Anspoka,  Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei Pirmā daļa(978-9984-11-528-3)
Z.Anspoka,  Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei Otrā daļa(978-9984-11-529-0)
4. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 4.klasei. – R.: Zvaigzne ABC. (9789934013409) 
Helmane, Ineta Matemātika 4.klasei Pirmā daļa (978-9984-11-535-1)
Helmane, Ineta Matemātika 4.klasei Otrā daļa (978-9984-11-536-8)
5. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 4.klasei. – R.: Lielvārds.( 978-9984-11-581-8)
6. Cheryl Palin, Sarah Phillips  „Bright ideas 3” Class Book  – OXFORD.
7. I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  4. klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.(9984-22-525-9)
8. V.Purēns Sociālās zinības un vēsture 4. klasei.-R.: RAKA (978-9984-46-420-6)
Mācību līdzekļi 
1. G.Andersone, M.Filatova u.c. Zīle. Valodas gudrību grāmata. Latviešu valoda 4.klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC.
2. D.Ērgle, V.Golubova u.c. Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Latviešu valoda 4.klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC. 
3. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Darba burtnīca matemātikā 4. klasei 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC.
4. J.Mencis (sen), J.Mencis (jun.) Darba burtnīca matemātikā 4. klasei 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC.
5. I.Vilks, R.Gribuste.  Dabaszinības 4.klasei . Darba burtnīca. – R.: Lielvārds.(978-9984-11-582-5)
6. Mary Charrington, Cheryl Palin un citi „Bright ideas 3” Activity  Book  – OXFORD. 2018.
7. G. Andersone Sociālās zinības 4. klasei. 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC
8. G. Andersone Sociālās zinības 4. klasei. 2. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC
9. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  4.klasei. Burtnīca. – R.:  Zvaigzne ABC. 
5. klase
Mācību literatūra
1. V. Veckāgāna Latviešu valoda 5.klasei –R.: Lielvārds, 2004 (9789984110966)
2. S. Ābola, J. Zemīte Literatūra 1. un 2. – R.: Zvaigznes ABC, 2013( 1.- 9789934034251,2.-9789934038594)
3. J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.) Matemātika 5.klasei –R.: Zvaigznes ABC, 2008 (9789984401386)
4. I. Vasmanis, I.Vilkārse Mūzika 5.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2003 (9789984360201)
5. K.Veiss Informātika pamatskolai 5.klase–R.: Zvaigznes ABC, 2011
6. M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle Izzini pasauli! Dabaszinības 5.klasei -–R.: Zvaigznes ABC, 2006
7. M. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, V.Sīviņa Mājturība 5.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2005
8. English Plus, Students Book 1 - Oxford,2010
Mācību līdzekļi
1. Latviešu valoda 5.klasei burtnīca–R.: Lielvārds, 2004
2. J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.) Darba burtnīca 1. un 2. Matemātika 5.klasei –R.: Zvaigznes ABC, 2008
3. I. Vasmanis,  Mūzikas burtnīca 5.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2006
4. M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 5.klasei -–R.: Zvaigznes ABC, 2006
5. A. Pridāne Praktiskie uzdevumi mājturībā 5.klasei- R.: Zvaigznes ABC, 2009
6. English Plus, Workbook 1   –Oxford,2010
7. Sociālās zinības 5.klasei Pirmā daļa (978-9984-37-538-0)
8. Sociālās zinības 5.klasei Otrā daļa (978-9984-37-847-0)
6. klase
Mācību literatūra
1. V. Veckāgāna Latviešu valoda 6.klasei –R.: Lielvārds, 2004 (9789984112217)
2. I.Strēle, J.Strēlis Literatūra 1. un 2. 6.klasei– R.: Zvaigznes ABC, 2014 (1.-9789934034794, 2.- 9789934038624)
3. J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.) Matemātika 6.klasei –R.: Zvaigznes ABC, 2009 (9789984407760)
4. I.Grauzdiņa I. Vasmanis Mūzika 6.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2004 (9789984366128)
5. K.Veiss Informātika pamatskolai 6.klase–R.: Zvaigznes ABC, 2014 (9789934017421)
6. M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle Izzini pasauli! Dabaszinības 6.klasei -–R.: Zvaigznes ABC, 2006 (9789984404837)
7. M. Kulakova, M. Marksa,  V.Sīviņa, J. Kreicbergs Mājturība 6.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2013 (978-9984-22-613-2)
8. English Plus, Students Book 1 - Oxford,2010
9. Здравствуй, это я!6.kl (9789984377681)
10. Pasaules vēsture pamatskolai, 1 (9789934036828)
11. Latvijas vēsture p-sk.1(978-9934-0-2124-4)
Mācību līdzekļi
1. Latviešu valoda 6.klasei burtnīca–R.: Lielvārds, 2004
2. J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.) Darba burtnīca 1. un 2. Matemātika 6.klasei –R.: Zvaigznes ABC, 2009
3. I. Grauzdiņa I. Vasmanis,  Mūzikas burtnīca 6.klasei–R.: Zvaigznes ABC, 2004
4. M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 6.klasei -–R.: Zvaigznes ABC, 2006
5. A. Pridāne Praktiskie uzdevumi mājturībā 6.klasei- R.: Zvaigznes ABC, 2002
6. R. Kārkliņa, I. Strēle, J. Strēlis Literatūra 6.klasei darba lapas – R.: Zvaigznes ABC, 2014
7. English Plus, Workbook 1  –Oxford,2010
8. Sociālās zinības. 6. klasei Pirmā daļa (978-9984-40-289-5)
9. Sociālās zinības. 6. klasei Otrā daļa (978-9984-40-566-7)
 
Mācību literatūra mazākumtautībai
1. klase
Mācību  literatūra 
1. Z.Anspoka u.c.  Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.1.klase – R.: LVA .
2. Е.Платонова, Е. Кудачкова Русский язык ,1 класс – R.: RETORIKA A.
3. Л.Митюшина и др. Русский язык. Азбука. - R.: RETORIKA A.
4. A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. – R.: RETORIKA A.
5. Ņ. Lekse , V. Toporova Dabaszinības bilingvāli 1.klasei. – R.: RETORIKA A.
6. V. Matisone, Z. Kremptone  Steps 1 Course Book. – R.: ZVAIGZNE ABC.
7. I.Vilkārse  Mūzika  1.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.(9984-17-758-0)
8. Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Class Book. – R.: OXFORD 2018.
Mācību līdzekļi 
1. Z.Anspoka, Z. Dambe u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1. klase. Darba burtnīca 1 – R.: LVA  
2. Z.Anspoka, Z. Dambe u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1. klase. Darba burtnīca 2 – R.: LVA  
3. Л.Митюшина и др. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику «Русский язык. Азбука» . R.: RETORIKA A.
4. Л.Митюшина и др. Рабочая тетрадь № 2 к учебнику «Русский язык. Азбука» . R.: RETORIKA A.
5. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык, 1 класс.  Рабочая тетрадь – R.: RETORIKA A.
6. A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 1.darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
7. A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 2.darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
8. A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 3. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
9. Ņ.Lekse, V.Toporova Dabaszinības bilingvāli 1.klasei. Darba burtnīca R.: RETORIKA A.
10. V.  Matisone, Z. Kremptone  STEPS 1  Activity Book - R.: ZVAIGZNE ABC.
11. Г.Андерсоне  Социальные знания для 1 класса I - R.: ZVAIGZNE ABC.
12. Г.Андерсоне  Социальные знания для 1 класса II - R.: ZVAIGZNE ABC.
13. В. Голубова,  И. Икале Этика. Тетрадь для 1 класса - R.: ZVAIGZNE ABC.
14. I.Vilkārse Mūzikas burtnīca 1. klasei - R.: ZVAIGZNE ABC.
15. Tamzin Thompson, Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Activity  Book. – R.: OXFORD 2018.
2. klase
Mācību  literatūra 
1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.2.klase –R..: LVA 
2. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык, 2  класс – R.: RETORIKA A.
3. A. Artjuha, M. Baranova  Matemātika bilingvāli 2. klasei. – R.: RETORIKA A.
4. Ņ.Lekse Dabaszinības bilingvāli   2.klasei. –R.: RETORIKA A.
5. Z. Kremptone , M. Sila STEPS 2  Course Book. – R.: ZVAIGZNE ABC.
6. I.Vilkārse, I. Čerpinska  Mūzika  2.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.(9984-22-140-7)
7. Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Class Book. – R.: OXFORD 2018.
Mācību līdzekļi 
1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.2.klase. Darba burtnīca  - R.: LVA  
2. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 2  класс.  Рабочая тетрадь  – R.: RETORIKA A.
3. A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 2. klasei.1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
4. A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 2. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
5. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli 2.klasei. 1. darba burtnīca. – R.: RETORIKA A.
6. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli 2.klasei. 2. darba burtnīca. – R.: RETORIKA A.
7. Z. Kremptone , M. Sila STEPS II Activity Book - R.: ZVAIGZNE ABC.
8. Г.Андерсоне  Социальные знания для 2 класса  I - R.: ZVAIGZNE ABC
9. Г.Андерсоне  Социальные знания для 2 класса  II  - R.: ZVAIGZNE ABC
10. В.Голубова, И. Икале Этика Тетрадь для 2 класса - R.: ZVAIGZNE ABC.
11. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  2.klasei.  - R.: ZVAIGZNE ABC.
12. Tamzin Thompson, Cheryl Palin ’Bright ideas 1’Activity  Book. – R.: OXFORD 2018.
3. klase
Mācību  literatūra
1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase. I daļa. – R..: LVA (978-9984-829-21-0)
2. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase. II daļa. – R..: LVA (978-9984-829-23-4)
3. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык  3  класс . Учебник. Часть 1 – R.: RETORIKA A.(978-9984-865-00-3)
4. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык,3  класс . Учебник. Часть 2 – R.: RETORIKA A. (978-9984-865-01-0)
5. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 3. klasei. – R.: RETORIKA A.
(978-9984-865-04-1)
6. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klasei.  – R.: RETORIKA A.
(978-9984-791-61-6)
7. Mary Charrington, u.c. „Bright ideas 2” Class book– R.: OXFORD 2017.
8. I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.(978-9984-22-493-7)
9. Mary Charrington, u.c. „Bright ideas 2” Class book– R.: OXFORD 2017.
Mācību līdzekļi 
1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase.Darba burtnīca  I  –R..: LVA 
2. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase.Darba burtnīca  II  –R..: LVA 
3. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 3  класс.  Рабочая тетрадь. 1 часть – R.: RETORIKA A.
4. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 3  класс.  Рабочая тетрадь. 2 часть – R.: RETORIKA A.
5. A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 3. klasei. 1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
6. A.  Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 3. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
7. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klase. Darba burtnīcas 1. daļa. – R.: RETORIKA A
8. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klase. Darba burtnīcas 2. daļa. – R.: RETORIKA A
9. G. Krīgere, A. Smilga u.c. „Enjoy I” . Activity Book -  R.: RaKa.
10. Г.Андерсоне  Социальные знания для 3 класса. 1 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.
11. Г.Андерсоне  Социальные знания для 3 класса. 2 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.
12. В.Голубова  Этика. Тетрадь для 3 класса -  R.: ZVAIGZNE ABC.
13. 9. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.
14. Mary Charrington, u.c. „Bright ideas 2” Activity book– R.: OXFORD.
4. klase
Mācību  literatūra
1. S. Neilande, J. Bernāne u.c. Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 4. klase –R..: LVA .(978-9934-8076-1-9)
2. Е. Платонова, Е. Хамраева Русский язык, 4 класс. Учебник. – R.: RETORIKA A.
(978-9984-865-23-2)
3. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. – R.: RETORIKA A.
(978-9984-865-26-3)
4. R. Ļucāne. Dabaszinības  4.klasei.  –R.: RETORIKA A.(978-9984-791-62-3)
5. Cheryl Palin, Sarah Phillips  „Bright ideas 3” Class Book  – OXFORD
6.   I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  4. klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.(9984-22-525-9)
Mācību līdzekļi 
1. S. Neilande, J. Bernāne u.c. Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 4. klase. Darba burtnīca.  – R..: LVA .
2. Е. Платонова, Е. Хамраева. Русский язык, 4 класс.  Рабочая тетрадь.  1 часть – R.: RETORIKA A.
3. Е. Платонова, Е. Хамраева. Русский язык, 4 класс.  Рабочая тетрадь.  2 часть – R.: RETORIKA A.
4. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. 1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
5. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
6. R. Ļucāne. Dabaszinības bilingvāli  4.klasei.Darba burtnīca   –R.: RETORIKA A.
7. Г.Андерсоне  Социальные знания для 4 класса. 1 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.
8. Г.Андерсоне  Социальные знания для 4 класса. 2 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.
9. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  4.klasei. Burtnīca - R.: ZVAIGZNE ABC.
10. Mary Charrington, Cheryl Palin un citi „Bright ideas 3” Activity  Book  – OXFORD. 2018.