Mācību literatūra pirmsskolas izglītības izglītojamiem un 1.-6. klašu izglītojamiem

Mārupes novada Skultes sākumskolas

MĀCĪBU  LITERATŪRAS UN MĀCĪBU LĪDZEKĻU  SARAKSTS  2020./2021. -  2022./2023. mācību gadiem 

"Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, izglītības programmas kods 11011111", "Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 11015511", "Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 11015611", "Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 11015811" (skatīt šeit)

Vispārējās pirmsskolas izglītība sprogramma, izglītības programmas kods 01011111”, “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 01015511”, “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611”, “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015811”(skatīt šeit)

Izglītības iestādes bibliotekāre  Anita Bareika