Izglītojamo ēdināšana

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “Aniva”

Mārupes novada Skultes sākumskola izsniedz piena produktus, kurus subsidē Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas skolu piena shēmai.
Atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, administrē Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vēstuli "Par ēdināšanas pakalpojuma cenu izmaiņām" un papildus vienošanās līgumu "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu" ar  SIA "Aniva", no 01.10.2022. ēdināšanas pakalpojuma maksa izglītojamiem ir sekojoša:

  • Pirmsskolas izglītībā 
    • 1-2 gadus veciem izglītojamiem - EUR 2.71
    • 2-6 gadus veciem izglītojamiem - EUR 3,50
  • Skolā
    • pusdienas - EUR 3,09 
    • launags - EUR 1,50

Ēdienkarte  izglītojamiem

1-2 g.v. izglītojamiem
(skatīt šeit)
2-6 g.v. izglītojamiem
(skatīt šeit)
1.-4. kl. izglītojamiem
 
5.-6. kl. izglītojamiem
 
Launags 1.-6. kl. izglītojamiem