Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību darba laiks 2020./2021. mācību gadam

Mūsdienīgas dejas pulciņš

Sk. I. Troņenkova 

Otrdiena           12.50 – 13.50 

Ceturtdiena      13.30 – 14.30 

1.a – 6.a klases

 

Datorapmācības pulciņš

sk. I. Troņenkova

Pirmdiena         13.40 – 15.10 

Piektdiena        13.40 – 15.10 

1.a – 2.a klases

3.a, 3.b, 4.b klases

Solisti – vokālisti

sk. N. Nukse 

Otrdiena            13.30 – 14.30 

                            14.30 – 15.30

1.a – 3.a klases

3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a klases

Vizuālas mākslas pulciņš „CIKU, CAKU”

sk. I. Pupiņa

Trešdiena         13.40 – 15.40

Ceturtdiena      12.50 – 13.50

3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a klases

1.a – 3.a klases

Sporta spēles

sk. Ņ. Andrianovs

Otrdiena          12.50 – 13.50         Ceturtdiena     13.40 – 15.40

1.a – 3.a klases

3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a klases

Rokdarbi pulciņš   

  „VIENS PATS VIRTUVĒ

sk. I. Pupiņa

Ceturtdiena      13.50 – 14.50

1.a – 6.a klases

 

Latviešu valodas pulciņš

sk. A. Vanags

Otrdiena            13.40 – 14.40

Ceturtdiena       14.20 – 15.20

3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a klases

Krievu valodas pulciņš „BURATINO SKOLA”

sk. O. Zagdaja

Otrdiena          14.30 – 15.30

                    15.30 – 16.30

1.a- 6.a klases