SKULTES SĀKUMSKOLAS VADĪBA

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas vadības struktūra [skatīt šeit]

 

Gaļina Grizāne – direktore

Jeļena Martjanova  - direktora vietniece izglītības jomā

Andra Spure - direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas vēstures lappuses šķirot

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas  vēsture ir bijusi gana īpatnēja, sarežģīta un interesanta, lai to  pētītu arī šodien. Tajā ir bijuši vairāki nozīmīgi pagrieziena punkti, saistīti  gan ar globālām pārmaiņām, kas 90. gados atmodināja arī Latviju, gan ar pavisam lokāliem notikumiem un vietējiem apstākļiem, par kuriem šodien  liecības glabājas galvenokārt administratīvajos dokumentos.

Tomēr mēģināsim šķirt šīs  interesantās  mūsu skolas dzīves hronikas lappuses!

Par Skultes sākumskolas darbības  pirmo gadu uzskatāms 1972./1973. mācību gads,

jo tieši tad, 1. septembrī , skola pirmo reizi vēra durvis saviem audzēkņiem. Tiesa gan tās mājvieta  bija neparasta. Ziņas par to ir savākuši 1999./2000. mācību gadā rakstītā 4. Klases projekta „Skultes vēsture” autori. Lūk, ko viņi raksta: „Ritēja laiks. Mainījās lidosta. Tā kļuva slavena, jo te bāzējās pretzemūdeņu aviācija. Kara celtnieki  cēla namus. Palielinājās iedzīvotāju skaits. Bet skolas nebija. Tikai 1972. gadā aiz agrāk uzceltajām somu mājiņām, vienā no jaunuzceltajiem daudzdzīvokļu namiem  tika atvērta sākumskola. Klasēs mācījās pa 35 skolēniem.

            Jāsaka gan, ka Skultes sākumskola šajā laika posmā darbojās kā Rīgas 19. astoņgadīgās  skolas filiāle.  Ziņas par skolas darbību turpmākajos 15 gados vēl ir pētāmas, jo Rīgas 19. astoņgadīgā skola tika pievienota  Rīgas 17. astoņgadīgajai skolai un Skultes sākumskola darbojās kā tās filiāle.

            Būtiskas izmaiņas skolas dzīvē notika 1987. gadā. Tās bija saistītas ar to, ka  bija izaugusi  jaunā, galvenokārt 1973.un 1974. gados  uz  Skulti atbraukušo militārpersonu ģimeņu , paaudze. Tās izglītošanai  1987.gadā karaspēka daļa atdeva  divstāvu ēku, kurā pirms tam bija atradies mācību centrs. Interesanti ir tas, ka šajā centrā tika apmācīti Indijas gaisa karaspēka piloti.

            Jauns pārmaiņu vilnis skolu skāra līdz  ar  Trešās atmodas sākšanos 90. gados. Pirmkārt, 1990. gadā tika dibināta Skultes pamatskola un atkal kā filiāle – šoreiz Rīgas  53. vidusskolai pakļauta. Tolaik skolā mācījās ap 260 skolēnu. Tomēr vēlākie notikumi skolai kļuva gandrīz liktenīgi. 1992. gadā skola bija nostabilizējusies, taču 1993. gadā pēc jau bijušās PSRS armijas  karaspēka izvešanas no Latvijas tika nolemts skolu slēgt. Iemesli it kā bija acīmredzami: skolas toreizējā ēka atradās  starp militārajiem objektiem, tai trūka ūdens, kanalizācijas  un apkures sistēmu. Tādēļ skolai nācās  pārcelties  tuvāk ciematam – uz bijušo štāba ēku, kur tā atrodas vēl šodien.

            Pēdējais  satraucošiem notikumiem un  pārmaiņām  pilns  skolas pedagogu kolektīvam  bija 2009.  gads, kad  notika Skultes pamatskolas reorganizācija par Skultes sākumskolu.

 

Šobrīd Mārupes novada Skultes sākumskola īsteno:

 

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods  01015511;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;

 

 • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma, kods 11011111;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 11015511;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015611;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015811;
 • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma , kods 11011121;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 11015521;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015621;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015821.

 

 

 

No 01.09.2020. nav īstenotās:

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem