Klases un klašu audzinātāji

Klašu audzinātāji 2022./2023.m.g. 

1. klases audzinātāja -  Olga Zagdaja

2. klases audzinātāja -  Kristīne Kručāne

3. klases audzinātāja  - Antra Graudupe

4. klases audzinātāja  - Ingrīda Pupiņa

5. klases audzinātāja - Irina Troņenkova

6. klases audzinātāja - Jeļena Martjanova