Klases un klašu audzinātāji

Klašu audzinātāji 2023./2024. m.g. 

1. klases audzinātāja - Kristina Seļivanova

2. klases audzinātāja -  Olga Zagdaja

3. klases audzinātāja -  Kristīne Kručāne

4. klases audzinātāja  - Antra Graudupe

5. klases audzinātāja  - Ingrīda Pupiņa

6. klases audzinātāja - Irina Troņenkova