2023./2024. m.g. mācību semestru sākums un beigu laiks, brīvdienu un projektu nedēļas laiks

Mārupes novada Skultes sākumskolas 2023./2024. m.g.  mācību semestru sākums un beigu laiks:

Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī. Mācību gads beidzas 2024. gada 31. maijā.

Pirmais semestris ilgst no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim.

Otrais semestris ilgst no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam.

Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim,

ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim,

pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam,

vasaras brīvdienas – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam,

papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem - no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 9. februārim,

projektu nedēļa  - no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 16. februārim.