Grupa „Taurenīši”

 

Taurenīši

Pirmsskolas skolotāja - Elīna Kalnbērziņa

Pirmsskolas skolotāja - Elīna Kirjanova

Skolotāja palīgs - Alīna Bole

 

Pirmsskolas izglītības grupas "Taurenīši" dienas režīms 2022./2023.m.g.

 

7.00 – 7.50

Pulcēšanās telpās

7.50-8.15

Pulcēšanās ārā

8.15-8.20

Pulcēšanās telpās

8.20 – 8.35

Brokastis grupai “Taurenīši” (ēdnīcā)

9.00- 10.30

Attīstošās nodarbības

10.30 – 11.40

Pastaiga, brīvās rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē

12.25 – 12.50

Pusdienas grupai “Taurenīši” (ēdnīcā)

12.40 – 15.00

Diendusa

15.00-15.30

Pakāpeniska piecelšanās

15.30 – 15.45

Launags grupai “Taurenīši” (ēdnīcā)

15.45 – 17.30

Attīstošās nodarbības, individuālais darbs, pulciņi, brīvās rotaļas

17.30-18.00

Pastaiga

18.00-18.45

Individuālais darbs, brīvās rotaļas

18.45 – 19.00

Grupu telpu sakārtošana nākamajai dienai