Grupa „Lāsītes”

 Lāsītes

Pirmsskolas skolotāja - Svetlana Petrova

Pirmsskolas skolotāja - Diāna Kudreiko

Skolotāja palīgs - Nataliia Dovhan

Pirmsskolas izglītības grupas "Lāsītes” dienas režīms 2023./2024.m.g.

7.00 – 8.00

Pulcēšanās telpās

 8.00-8.20

Pulcēšanās ārā

 8.20-8.35

Pulcēšanās telpās

8.35 – 8.45

Brokastis  (ēdnīcā)

9.00-  10.30

Attīstošās nodarbības

10.30-11.30

Pastaiga, brīvās rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē

12.00 – 12.25

Pusdienas (ēdnīcā)

12.20 – 15.00

Diendusa

15.00 - 15.45

Pakāpeniska piecelšanās

15.45 – 16.00

Launags (ēdnīcā)

16.15 – 17.00

Attīstošās nodarbības, individuālais darbs, pulciņi, brīvās rotaļas

17.15 - 17.45

Pastaiga

17.45 – 18.45

Individuālais darbs, brīvās rotaļas

18.45 - 19.00

Grupu telpu sakārtošana nākamajai dienai