Grupa "Saulītes"

Pirmsskolas skolotāja - Oksana Gren

Pirmsskolas skolotāja - Irina Nikolajeva

Skolotāja palīdze - Tatjana Bicuna

Pirmsskolas izglītības grupas “Saulītes “ dienas režīms 2023./2024. m.g.

7.00 – 8.00

Pulcēšanās telpās

8.00-8.20

Pulcēšanās ārā

8.20-8.35

Pulcēšanās telpās

8.35 – 8.45

Brokastis (ēdnīcā)

9.00 - 11.00

Attīstošās nodarbības

11.00 – 12.00

Pastaiga, brīvās rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē

12.00 – 12.25

Pusdienas (ēdnīcā)

12.20 – 15.00

Diendusa

15.00 – 15.45

Attīstošās nodarbības

15.45 – 16.00

Launags (ēdnīcā)

16.15 – 17.15

Attīstošās nodarbības, individuālais darbs, pulciņi, brīvās rotaļas,

17.15-17.45

Pastaiga

17.45-18.45

Individuālais darbs,  brīvās rotaļas

18.45 – 19.00

Grupu telpu sakārtošana nākamajai dienai