Grupa "Mārītes"

Pirmsskolas skolotāja - Anna Čeiča-Sultane

Pirmsskolas skolotāja - Ilona Rupeika

Skolotāja palīgs - Rita Cīrule

Skolotāja palīgs - Ļubova Bole

Pirmsskolas izglītības grupas “Mārītes”  dienas režīms  2023./2024. m.g.

7.00 – 8.00

Pulcēšanās telpās

8.00-8.30

Pulcēšanās ārā

8.30-8.45

Pulcēšanās telpās

8.45 – 9.00

Brokastis (ēdnīcā)

9.00 - 11.00

Attīstošās nodarbības

11.00 – 12.00

Pastaiga, brīvās rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē

12.50 – 13.10

Pusdienas (ēdnīcā)

13.10 – 15.00

Diendusa

15.30 – 16.00

Attīstošās nodarbības

16.00 – 16.15

Launags (ēdnīcā)

16.15 – 18.45

Attīstošās nodarbības, individuālais darbs, pulciņi, brīvās rotaļas,

17.30-18.00

Pastaiga

18.00-18.45

Individuālais darbs,  brīvās rotaļas

   

18.45 – 19.00

Grupu telpu sakārtošana nākamajai diena