Avatar

Zinību dienā, 2020./2021. mācību gada 1.septembrī, Mārupes novada Skultes sākumskola gaida visus savus skolēnus skolā.

Svinīgā līnija - NENOTIEK!

 

Zinību diena tiek organizēta klašu telpās pie klase audzinātāja:

  • 1.A, 2.A, 3.A - no  9:45 izglītojamie ierodas skolā pa galvenajiem vārtiem, pie kuriem sagaidīs klases audzinātāja                                (skatīt shēmu pielikumā).  Skapīši atrodas 2.stāvā;
  • 4.A, 5.A, 6.A, 3.B, 4.B - no 9:45 izglītojamie ierodas pa sētas vārtiem nr.2, pie kuriem sagaidīs klases audzinātāja 

                     (skatīt shēmu pielikumā). Skapīši atrodas 1.stāvā

 

10:00 - 10:40  Svinīgā audzināšanas stunda visām klasēm savos kabinetos  bez vecākiem!

 Lūdzam neuzkavēties skolā bez vajadzības!

 

 Skolēnu autobusa grafiks 1. septembrī:

  •  Mārupe plkst. 9:20 - Jaunmārupe plkst. 9:40  - Skulte
  •  Skulte plkst. 10:50 - Jaunmārupe - Mārupe 

 AUTOBUSĀ OBLIGĀTI LIETOT SEJAS MASKAS UN IEVĒROT DISTANCEŠANOS!

Avatar

Mācību grāmatu nodošanas kārtība 2.-5.06.

1. Visas grāmatas parakstītas – uz aizmugurējā vāka Vārds, Uzvārds uzrakstīts ar zīmuli;
2. Izdzēstas visas piezīmes;
3. Grāmatas salīmētas;
4. Angļu valodā jānodod gan grāmata, gan darba burtnīca;
5. Grāmatas ieliktas vienā maisiņā;
6. Maisiņš ar grāmatām ielikts kastē pie skolas durvīm;
7. Nododot grāmatas izglītojamais saņems liecību;
8. Jāpaņem mantas no saviem skapīšiem. 
Avatar

Cienījamie vecāki!

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2

2020.gada 31.marta grozījumiem, lai nodrošinātu valsts piešķirto mērķdotāciju ēdināšanā 1. – 4.klasēm izlietojumu, Mārupes novada dome 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1 nodrošināt ar brīvpusdienām, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam vienam izglītojamajam paredzētu pārtikas paku mēnesim redzeslokā esošajām trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni ir deklarēti Mārupes novada teritorijā un mācās no 1. līdz 9.klasei neatkarīgi no izglītības iestādes atrašanās vietas.

 

Ja Jūsu ģimenei ir kāds no iepriekšminētajiem statusiem, aicinām līdz 2020.gada 21. maijam pieteikties brīvpusdienu pārtikas pakai mēnesim, aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē https://forms.gle/xT4P8UEDR8pZTBgx9.

 

Brīvpusdienu pārtikas paku daudzbērnu ģimenes varēs saņemt pieteikumā norādītajos kontaktpunktos:

Mārupes pamatskolā – Viskaļu ielā 7, Tīrainē

Jaunmārupes pamatskolā – Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

Mārupes Valsts ģimnāzijā – Kantora ielā 97, Mārupē

 

 

25. un 26. maijā no plkst.10.00 līdz plkst.17.00

 

Informācija pa telefoniem: Izglītības dienests – 25448489, Sociālais dienests – 25673050

Avatar

Cienījamie vecāki!

Mārupes novada Skultes sākumskola turpina savu darbu ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”  izsludināt visā Latvijas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 9. jūnijam  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.  Mārupes novada Domes 2020.gada 11.maija rīkojuma 1/2-18/51 "Par darba organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās no 2020. gada 12. maija":

 

  • no 2020.gada 18. maija nodrošina pirmsskolas obligāto izglītības vecuma bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei;
  • darbojas dežūrgrupas, apvienojot dažāda vecuma bērnus. Bērnu skaits grupā ne vairāk kā 20;
  • ēdināšanas  pakalpojumus veic uzņēmums SIA "ANIVA" nodrošina ar gatavā ēdiena piegādi;
  • noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas ārkārtējā situācijā saistībā ar “COVID-19”.

 

Paldies par sapratni.

Mārupes novada Skultes sākumskolas administrācija