Maijs 23, 2024

Lielā Talka 2024! 05

Lielā talka ir kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. 

Lielajā Talkā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē! Šogad talkas moto ir: “TĪRI-ZAĻI-ILGI”.

 

2024. gada  26. aprīlī laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas  1. - 6. klašu izglītojamie, pirmsskolas izglītojamie, pedagogi un tehniskie darbiniekiem piedalījās pasākumā “Lielā talka 2024”. Mēs talkojām skolas teritorijā un ciemata stadionā, jo talkas mērķis mūsu iestādē bija sekojošs: sakopsim savas mājas!

 

(Foto skatīt galerijā)