Maijs 23, 2024

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšana 05

2024. gada 3. maijā - svētku priekšvakarā, Mārupes novada Skultes sākumskolā tika atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Visi kopā dziedājām Latvijas himnu - lūgšanu par valsti un mums!

Spēlējām skolotājas I.Troņenkovas izveidoto spēli "Ko es zinu par Latviju?"!

Lepojamies ar mūsu sasniegumiem, saņēmām apbalvojumus!

Paldies mūsu izglītojamiem Anetai un Edgaram par pasākuma vadīšanu!