Jūlijs 23, 2024

Zinību diena 07

Sveiciens skolēniem, skolotājiem un vecākiem Zinību dienā

Lai radošām idejām un panākumiem bagāts jaunais 2023./2024. mācību gads!

Mārupes novada Skultes sākumskola gaida savus audzēkņus un vecākus Zinību dienā 2023. gada 1.septembrī! 

 

Zinību diena pirmsskolas izglītības izglītojamiem:

Tiks organizēts orientēšanās pasākums "Kopā būšanas prieks", kas notiks plkst.11.00.

Jaunākā vecuma izglītojamajiem  Zinību dienas pasākums notiks grupu telpās.

 

Zinību diena pamatizglītības izglītojamiem:

 

Plkst. 10.00 skolas aktu zalē skolotāji, skolas darbinieki aicina Jūs uz svinīgu jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu.

Plkst 11.00 skolēniem pirmā audzināšanas stunda. 

Plkst 12.45 skolēnu autobuss.

(Foto skatīt galerijā)