Marts 25, 2023

Vecāku diena 03

2022. gada 15. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00  Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks pirmsskolas izglītojamo un 1.- 6. klašu izglītojamo VECĀKU DIENA!

Laipni lūgti visi vecāki uz pārrunām ar skolas administrāciju, grupu audzinātājām, skolotāju palīgiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu!