Decembris 06, 2023

Vasaras adaptācijas nometne izglītojamiem 12

Nometnes norises vieta – Mārupes novada Skultes sākumskola

Nometnes norises laiki – 14.08.23. – 25.08.23., no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00

Bērnu vecumposms – 6 līdz 13 gadi

Nometnes vadītāji – Kristīne Kručāne, Ingrīda Pupiņa

 

Nometnes apraksts

Šī nometne tika rīkota bērniem latviešu valodas prasmju paplašināšanai un bērniem, kuri ieradušies no Ukrainas. No rītiem svaigā gaisā tika rīkotas sadraudzības rotaļas, lai bērniem būtu vieglāk iejusties.

Nometnes aktivitātes tika plānotas un aktualizētas tā, lai bērni uzlabotu latviešu valodas zināšanas, paplašinātu vārdu krājumu, piedaloties dažādās āra aktivitātēs, radošajās darbnīcās un interaktīvajās nodarbībās. Nometni caurvija tādas vērtības, kā draudzība, iejūtība, savstarpējs atbalsts.

Šajā laika periodā bērni uzlaboja latviešu valodas zināšanas, kā arī paplašināja vārdu krājumu. Savukārt, tas palīdzēja socializēties ar dažāda vecuma bērniem. Centāmies iepazīt Latvijas dabu, iepazīt latviešu valodas folkloru un kultūru. Bērni izpaudās, radoši zīmējot un stāstot. Klausījāmies, skatījāmies dažādas pasakas, kā arī paši bērni iejutās stāstnieku lomās un veidoja no plastilīna dažādus pasaku tēlus. Pētot grāmatas un skatoties interaktīvos materiālus, bērni veidoja ilustratīvu materiālu par Latviju. Tika rīkotas pastaigas, kur gājām pārgājienā uz tuvējo “Lavandas lauku”, gājām ekskursijā uz “Beberbeķu dabas parku”, kur bērni bija dabas pētnieki, vācot dažādu augu un koku lapas, kuras tika aplūkotas un dokumentētas. Kā arī tika vākti dažādi augi un ziedi eko nospiedumu veidošanai, kā rezultātā tapa eko kartītes ar augu nospiedumiem un draugu foto.

Katra diena bija kā jauns piedzīvojums, kā labāk bērniem iemācīt saprast, izprast, uzdot jautājumus, uzdrīkstēties un lai neviens nejustos atstumts.

Veicot aptauju starp bērniem – visi bija apmierināti par šo Adaptācijas nometni, bet dažiem bērniem, kuriem latviešu valoda nebija dzimtā valoda, sagādāja grūtības komunikācija. Bet bērni, kuri latviešu valodu zināja labāk, labprāt viņiem palīdzēja. Esam gandarīti, ka nometnes beigās šie bērni patiešām jau varēja izteikt pamatdomu.

Kā arī no vecāku puses bija ļoti labas atsauksmes. Viņi izteica vēlmi turpinām atkal rīkot šādas nometnes, kur ir laba iespēja mācīties latviešu valodu.

(Foto skatīt galerijā)