Jūnijs 17, 2024

Pirmsskolas izglītības grupu darbība vasaras periodā 06

v

 

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības lēmumu "Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas grupu darbu 2023. gada vasarā" Mārupes novada Skultes sākumskola būs slēgta pirmsskolas izglītojamiem no 26.06.2023. līdz 16.07.2023. Bērniem kuriem šajā periodā ir nepieciešama pirmsskolas izglītības apguve, tā ir nodrošināta citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupā. 

17.07.2023.  Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas apvienoto grupu audzinātājas mīļi gaidīs mazuļus "savās mājās"!

Ar pirmsskolas grupu izglītojamo sarakstu var iepazīties pie iestādes dežuranta foajē vai pa tālruni 67915276.