Aprīlis 18, 2024

Matemātikas un datorikas konkurss “Loģiskais cipars” 04

2024. gada 24. janvārī Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie piedalījās Mārupes novada 5. - 6. klaušu  skolēnu matemātikas un datorikas konkursā  “Loģiskais cipars”  Jaunmārupes pamatskolā.

Paldies mūsu "Fantastiskais 4" komandai: Agritai Oļševskai, Anetai Kuzinai, Edgaram Moisejam un Klāvam Okmanim par centību un drosmi izvērtēt sevi kā komandu, pārstāvot Mārupes novada Skultes sākumskolu! Paldies Jaunmārupes pamatskolai par iespēju tikties pieredzes apmaiņā! Šī diena bija citādāka...

 

 

(Foto skatīt galerijā)