Decembris 06, 2023

Godinām Latviju! 12

Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.

Man kāpu priežu sīkstums
Un jūras viļņu spīts
It visās dzīves gaitās
Arvien ir nācis līdz!    Dz.Inkinga-Paegle

Mārupes novada Skultes sākumskolas kolektīvs sirsnīgi sveic izglītojamos, viņu vecākus, izglītības iestāžu kolēģus un pašvaldības darbiniekus Latvijas dzimšanas dienā un novēl  visiem izbaudīt šos skaistos svētkus, priecāties par mūsu mazo un mīļo Latviju!

     

Tik daudz, un tik maz...brīvība un neatkarība ir ne tikai katras valsts lielākā privilēģija. Tās ir katra cilvēka svarīgākās vērtības. Ar tādu moto norisinājās 18. novembra svētki Mārupes novada Skultes sākumskolā. Tos atklāja iestādes direktore Gaļina Grizāne, un vadīja sākumskolas skolotāja Irina Troņenkova ar savu skolnieku Edgaru Moiseju. Lielisks tandēms! Skanēja dziesmas, dzejoļi un arī vecāko pirmsskolnieku sagatavotie apsveikumi. Vadītāju dialogs bija aizkustinošs! Kopā būt ir ļoti svarīgi, jo tikai kopā mēs veidojam savu mācību un arī mūsu dzimto zemi - Latviju! Saules mūžu Latvijai!

 

(Foto skatīt galerijā)