Cūkmena detektīvi

Mārupes novada Skultes sākumskolas vecākās PII grupas "Mārītes" un "Taurenīši"

šogad piedalās LVM EKOPROGRAMMĀ BĒRNUDĀRZIEM "Cūkmena detektīvi"

 


Pasaules Tūrisma diena

27. septembris pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules Tūrisma diena. Pirmo reizi šāda diena tika atzīmēta - 1980. gadā, kad 27. septembri par Tūrisma dienu pasludināja Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācija (jeb vienkārši Pasaules Tūrisma organizācija - UNTWO).

Pasaules Tūrisma dienas ietvaros Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības vecāko grupu

"Taurenīši" un "Mārītes" izglītojamie un pavadošās personas 27.09.2023. dosies pārgājienā pa maršrutu: 

Skultes skola - Lavandu lauks - Baltais krusts - taciņa gar upi Neriņa - Skultes skola

 

(Foto skatīt galerijā)

Miķeļdiena

 

Jānīts kliedza, Jānīts sauca

Siena kaudzes galiņā,

Jēkabītis atsaucās

Rudzu gubas galiņā,

Miķelītis nokliedzās

Auzu gubas galiņā.

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas grupās notiks Miķeļdienas pasākums.

26.09.2023. plkst.  9.00   "Lāsītēs"

                      plkst. 11.20  "Pūcītēs"

29.09.2023. plkst.  11.00  "Cālīšos", "Saulītēs"

                      plkst. 16.00   "Mārītēs", "Taurenīšos"

 

Miķelītis bagāts vīrs,

Daudz tu vedi vezumā,

Bietes, kāļus, burkāniņus,

Kartupeļus, sīpoliņus.

 

Savukārt Mārupes novada Skultes sākumskolas 1.-6. klašu izglītojamiem tiks organizēts Miķeļdienas tirdziņš  28. septembrī plkst.12.00.

Tirdziņa mērķis - uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana un apgūšana.

Iegādāties varēs 1.-6. klašu izglītojamo gatavotus gardumus un darinājumus.

Gaidīsim arī vecākus!

 

(Foto skatīt galerijā)

 

 

Pasaules nedzirdīgo diena

Latvijas nedzirdīgo kopienas vēstures avotos rodams fakts, ka pirmā Nedzirdīgo diena Latvijā atzīmēta jau 1936. gada 31. maijā.
To noorganizēja Vidzemes Kurlmēmo biedrība Valmieras Kurlmēmo skolā pēc nedzirdīgā sabiedriskā darbinieka Reinharda Bērziņa iniciatīvas. Toreiz Nedzirdīgo diena oficiāli nebija atzīta ne Latvijā, ne pasaulē. Pirmais Pasaules nedzirdīgo kongress notika 1951. gadā Romā, un tajā nolēma visas nedzirdīgo organizācijas apvienot Pasaules nedzirdīgo federācijā (WFD)  un atzīmēt šo dienu katru gadu septembra pēdējā svētdienā. Pasākumi iesākās Jāņa sētas pagalmā – tos pirmo reizi sarīkoja brīvā dabā ar pašdarbniekiem no visām Latvijas malām. Pēc tam sekoja Vērmaņdārzs, Latviešu biedrības nams, Kongresu nams, pašu Elvīras ielas pagalms, Dzintaru koncertzāle un nu jau vairākas reizes arī “Rītausmā”. Koncertā iekļautas melodeklamācijas, tautas dejas, drāmas uzvedumi, estrādes dejas, poēzijas, deju un kustību uzvedumi, humoristiski skeči, pantomīmas, izrādes.
 
(Foto skatīt galerijā)

Septembris - DZEJAS MĒNESIS!

 

 • Viens pa ceļu gāja,

  priekšā bija māja,

  iekšā kādu rāja,

  jo viņš nezināja,

  kur ir kreisā kāja,

  kur ir labā kāja.

   

   

  20.09.2023. 1.- 6. klašu izglītojamiem plkst. 10.30  - ekskursija uz Ojāra Vācieša muzeju,

  (brauciens ar skolēnu autobusu uz muzeju, iepazīšanās ar dzejnieka daiļradi,  interaktīva, izzinoša spēle "Dzejdaba", dzejoļu skaitīšana pie Māras dīķa, pikniks) 

 • (Foto skatīt galerijā)