Avatar

STUNDU SARAKSTS 23.03.2020-27.03.2020

No 23.03.2020-27.03.2020 notiek attālinātās mācības jaunais stundu saraksts pievienots pielikumā.

skatīt šeit

     ↓

stundu saraksts  (2.b-3.b-4.b )

stundu saraksts (1.a-6.a )

Avatar

Attālinātā mācību procesa norise Mārupes novada Skultes sākumskolā

1. No 23.03.2020. līdz 14.04.2020. mācību process notiek attālināti
2. Attālinātas mācības nenozīmē, kā nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.
3. Šajā laikā stundu saraksts un stundu laiki ir mainīti. Jauns stundu saraksts jau ir bērnu dienasgrāmatās un sadaļā “Skolas Jaunumi” e-klases vietnē, kā arī skolas mājas lapā  www.skolaskulte.lv
4. Apraksti ar stundās veicamajiem darbiem katrai dienai tiks ievietoti skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā līdz dienas plkst. 9.00.
5. Katrā stundā mācību priekšmeta skolotājs būs paredzējis vismaz vienu uzdevumu, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu. Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.
6. Skolotājs e-klasē norādītās stundas laikā būs sasniedzams telefoniski vai tiešsaitē (whatsapp), lai konsultētu skolēnus. 
izglītojamajiem   - plkst. no 10.00 līdz 15.00;
vecākiem     - plkst. no 17.00 līdz 19.00.
Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā. Skolotāju kontakti tiks nosūtīti e-klasē katrām skolēnam kopā ar stundu sarakstu. 
7. Mācību procesa nodrošināšanai, galvenokārt, tiks izmantoti šādi tieššaites rīki: e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv. Letonika, whatsapp.
Avatar

Mājās, nevis uz bērnudārzu

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/?hc_ref=ARS2aww4kMiT_s-ODbbESOd7b8JQrwAxQrmUQppoM1KCLlbXIywPh-pOK_ZF5JH7SKI&ref=nf_target

Avatar

Covid-19 dēļ Latvijā izsludina ārkārtējo situāciju

Atbilstoši Ministru prezidenta K.Kariņa paziņojumam valstī izsludināta ārkārtas situācija un no rītdienas, 13. marta, līdz 14. aprīlim skolas Latvijā ir slēgtas
Skolēniem jau no 13. marta, jāpaliek mājās un jāseko līdzi informācijai E-klasē.
 
Vairāk informācijas:

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/covid-19-del-latvija-izsludina-arkartejo-situaciju-slegs-skolas-un-aizliegs-lielos-pasakumus.a351504/