Svinam METEŅUS

2024. gada 6. februārī Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu izglītojamie piedalījās pasākumā "Meteņi 2024".

Atkal gads metas riņķī! Bērni gaida bagātu jauno gadu!

Bērnudārza sešu grupu bērni lielījās, spēlējās, gāja rotaļās, draiskojās un gaidīja Meteni!

 

(Foto skatīt galerijā)

Sveču diena

Februāris latviešu kalendārā jau izsenis atzīmēts kā sveču mēnesis un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2. februārī. Tā ir diena pašā ziemas vidū, un, gluži kā jebkuriem citiem latviešu tradicionālajiem svētkiem, arī Sveču dienā ir vērts veikt dažādus rituālus veiksmes, laimes, mīlestības, skaistuma un savu spēju vairošanai. Sveču dedzināšana un liešana noteikti ir galvenā Sveču dienas tradīcija. Ja liet sveces mūsdienās apņemas vien retais, tad iedegt tās noteiktas enerģijas iegūšanai var jebkurš. Svarīgi, lai iedegto sveci mēs nenodzēstu, bet gan ļautu tai pilnībā pašai no sevis izdegt. To nopūšot, mēs it kā apstādinām konkrētās rakstura īpašības ienākšanu sevī.

(Foto skatīt galerijā)

 

 

Šalles un cepures diena

2024. gada 26. janvārī Mārupes novada Skultes sākumskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja tematisku "Šalles un cepures dienu".

 

(Foto skatīt galerijā)

Matemātikas un datorikas konkurss “Loģiskais cipars”

2024. gada 24. janvārī Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie piedalījās Mārupes novada 5. - 6. klaušu  skolēnu matemātikas un datorikas konkursā  “Loģiskais cipars”  Jaunmārupes pamatskolā.

Paldies mūsu "Fantastiskais 4" komandai: Agritai Oļševskai, Anetai Kuzinai, Edgaram Moisejam un Klāvam Okmanim par centību un drosmi izvērtēt sevi kā komandu, pārstāvot Mārupes novada Skultes sākumskolu! Paldies Jaunmārupes pamatskolai par iespēju tikties pieredzes apmaiņā! Šī diena bija citādāka...

 

 

(Foto skatīt galerijā)

Barikāžu atceres diena iestādē

19. janvārī pirmsskolas izglītības un 1 - 6. klašu izglītojamie piedalījās pasākumā "Barikāžu atceres diena".

19. janvārī, atceroties un pieminot barikāžu 33. gadadienu, Skultes sākumskolas izglītojamie pulcējās skolas zālē. Iestādes bibliotekāre Anita Bareika bija sagatavojusi prezentāciju par 1991. gada janvāra notikumiem. Zālē, kas bija iekārtota improvizētu barikāžu veidā, skanēja Latvijas himna, plīvoja sarkanbaltsarkanie karodziņi, un bērni varēja saprast barikāžu laika nozīmi.

Pasākuma noslēgumā visi kopā nofotografējāmies pie pašu kopā veidotajām barikādēm.

 

(Foto skatīt galerijā)