Vasara klāt!

 

Pienākusi 2023. gada vasara! Bērnien sācies brīvlaiks! 

Saņemtas liecības un diplomi par labiem sasniegumiem mācībās un pateicības par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu skolas dzīvē! 

Esam atvadījušies no 6. klases izglītojamiem, jo nākamajā mācību gadā durvis viņiem vērs cita skola!

Ar asarām acīs izšūpinājām mūsu mazos grupas "Saulītes" audzēkņus. Nu viņiem sāksies lielā skolas dzīve 1. klasē!

(Foto skatīt galerijā)

 

Un tāpēc - droši baudīsim silto vasaru, peldēsimies, sauļosimies, ēdisim gardas ogas un aukstu saldējumu, ceļosim, aktīvi sportosim un krāsim spēkus jaunajam mācību gadam!

 

Ko tu dari, Vasariņa,
Kalniņā(i) sēdēdama?
Aužu mīkstu villainiti
Zemes mātei pušķoties.

Aud(i), aud(i), Vasariņa,
Raibi daiļu audumiņu:
Zīda nītis, zelta meti,
Sidrabota šautuvīte.

Aud(i), aud(i), Vasariņa,
Ieaud Saules sirdi viņa,
Ieaud Saules sirdi viņā,
Zemes bērniem sildīties!

 

Lai visiem mūsu skolas mīļajiem bērniem jaukas un priecīgas vasaras brīvdienas!

Vecāki iepazīstina ar profesiju daudzveidību grupiņā "Mārītes"

Maija sākumā PII grupā "Mārītes" viesojās audzēkņa K.Kostjučenko mamma Gaļina. Viņa pastāstīja bērniem par aizraujošo ķīmiju un ķīmiķa profesiju. Bet, visinteresantākais bija eksperimenti ar dažādām vielām. Bērni vārīja ziloņa zobu pastu un raganas dziru, vēroja, kā šķidrums maina krāsu un balons uzpūšas bez gaisa! Paldies Konstantīna mammai par jauku, izglītojošu pasākumu!

 

(Foto skatīt galerijā)

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

2023. gada 18. maijā plkst. 17.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas aktu zālē notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

Laipni gaidīsim mūsu mīļos vecākus uz tikšanos skolā ar administrāciju un klases audzinātāju!

 

Pasākums "Mātes diena"

Ar baltām ievu kurpēm,
Un tulpju svecēm košām,
Ar pienenīšu zeltainām pļavām,
Un putnu dziesmām skaļām,
Ar pirmo saules staru,
Un baltu ķiršu zaru,
Nāk pavasaris, mātes sveikts,
Un man ar gribas par visu,
Tev lielu paldies teikt,
Ka šai pasaulē pukst mana sirds.
                              E.Grinbergs

Tuvojas Mātes diena, kuru Latvijā atzīmē maija otrajā svētdienā. Mātes diena, nereti saukta arī par māmiņas dienu, ir starptautiski svētki, kas tiek svinēti par godu visām māmiņām.

Šajā dienā tiek sveiktas visas māmiņas, sievietes, kuras ir mātes gaidībās, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, sievasmātes un vīramātes. 

Latvijā Mātes diena tiek svinēta līdzīgi kā citviet pasaulē, proti, apsveicot savas māmiņas un pavadot ar tām kopā laiku. Pats būtiskākais ir tām pateikties par dzīvības došanu, auklēšanu un audzināšanu. Tā kā Mātes diena nemainīgi iekrīt svētdienā, ikviens var atrast un veltīt laiku savām mammām, neattaisnojoties ar darbiem un mūžīgo laika trūkumu. Īpaši savas māmiņas apsveic bērni, zīmējot viņām zīmējumus un rakstot mīļas vēstules.

Mārupes novada Skultes sākumskolas kuplais bērnu pulks mīļi sveic savas mīļās māmiņas  un vecmāmiņas skaistajos pavasara svētkos un aicina piedalīties viņām sagatavotajā pasākumā: 

  • 11. maijā grupiņu "Lāsītes", "Cālīši" un "Taurenīši" izglītojamie
  • 16. maijā grupiņu "Mārītes" un "Pūcītes" izglītojamie
  • 19. maijā  1. - 6. klašu izglītojamie
  • grupiņas "Saulītes" izglītojamie priecēs savus mīļos 2. jūnijā, kad svinēs izlaidumu.

(Foto skatīt galerijā)

Olimpiskā diena 2023

Pasākums pirmsskolas izglītības  un 1.- 6. klašu izglītojamiem “Olimpiskā diena"

– “Zīmēšanas konkurss”  aktu zālē

– “Drošības stunda” aktu zālē

– “Sporta aktivitātes” sporta laukumā.

 

 (Foto skatīt galerijā)