Apsveicam Lieldienās!!!

Apsveicam pavasara svētkos - LIELDIENĀS!!!

Agri lēca saulīte,
Lieldienu rītiņā,
Pats Dieviņš staigāja,
Pa zaļu zālīti!

 

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas kolektīvs sirsnīgi sveic savus izglītojamos, viņu vecākus, Mārupes novada pašvaldības darbiniekus un izglītības iestāžu kolektīvus, sadarbības partnerus un Skultes ciemata iedzīvotājus  pavasara siltajos svētkos - LIELDIENĀS!  

 

Novēlam:

 

Augstu, augstu šūpoties,
Tālu, tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties,
Un no sirds priecāties! 

 

 

Lieldienas 2023!

Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida
Ar pūpolu zariņiem.
Ar pūpolu zariņiem,
Ar baltām oliņām!

 

 

Gatavojamies Lieldienām! 

Skolas ēka gan ārēji, gan iekšēji ietērpās pavasara svētku "apģērbā" - mēs izgatavojām skaistas dekorācijas, kuras izvietojām pie iestādes galvenās ieejas un pagalma pusē, foajē, gaiteņos un klašu un grupiņu telpās. 

Izglītojamo vecāki, atsaucoties skolas administrācijas  uzaicinājumam,  

https://www.skolaskulte.lv/storage/files/nolikums Lieldienas 23.pdf

kopā ar bērniem gatavoja izstādei kompozīcijas, kuras izvietotas pirmā stāva foajē. Sirsnīgs "paldies" viņiem! 

(Foto skatīt galerijā)

 

Ārpusstundu pasākums "Joku diena"

2023. gada 31. martā laikā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas 6. klases izglītojamie un pedagogi Jeļena Martjanova un Anita Bareika Projektu nedēļas ietvaros organizē prezentāciju savam projektam ar nosaukumu "Joku diena".

 

                      

 

Ārpusstundu pasākumā piedalās 1.- 6. klašu izglītojamie, pedagogi un darbinieki.

Notiks spēles, atrakcijas, konkursi.

 

(Pasākuma gaita attēlota foto galerijā)

 

Pasākums pirmsskolas izglītojamiem "Saldumu diena"

2023. gada 30. martā Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītojamiem

notika pasākums "Saldumu diena".

Pirmsskolas izglītības skolotājas Jekaterina Latkovska un Vera Žaka organizēja šo pasākumu visu grupu bērniem. Mazie ķipari tika iepazīstināti ar dažādu konfekšu receptēm.  Pēc tam bērni tās gatavoja. Katrs bērns pagatavoja sev īpašu konfekti. 

(Pasākuma "Saldumu diena" foto skatīt galerijā)

Mācību ekskursija uz SIA "Mārupes Siltumnīcas"

2023. gada 30. martā laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamiem ieplānota mācību ekskursija uz Jaunmārupi - iepazīšanās ar SIA "Mārupes Siltumnīcas".

Izbraukšana no Skultes sākumskolas - plkst. 9.30 un uz skolu - plkst. 11.00. Transporta pakalpojums tiks apmaksāts no pašvaldības budžeta. Pateicoties SIA  "Mārupes Siltumnīcas" administrācijai, ekskursija ir bezmaksas.

     

(Ekskursijas foto skatīt galerijā)