Matemātikas un datorikas konkurss “Loģiskais cipars”

2024. gada 24. janvārī Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie piedalījās Mārupes novada 5. - 6. klaušu  skolēnu matemātikas un datorikas konkursā  “Loģiskais cipars”  Jaunmārupes pamatskolā.

Paldies mūsu "Fantastiskais 4" komandai: Agritai Oļševskai, Anetai Kuzinai, Edgaram Moisejam un Klāvam Okmanim par centību un drosmi izvērtēt sevi kā komandu, pārstāvot Mārupes novada Skultes sākumskolu! Paldies Jaunmārupes pamatskolai par iespēju tikties pieredzes apmaiņā! Šī diena bija citādāka...

 

 

(Foto skatīt galerijā)

Barikāžu atceres diena iestādē

19. janvārī pirmsskolas izglītības un 1 - 6. klašu izglītojamie piedalījās pasākumā "Barikāžu atceres diena".

19. janvārī, atceroties un pieminot barikāžu 33. gadadienu, Skultes sākumskolas izglītojamie pulcējās skolas zālē. Iestādes bibliotekāre Anita Bareika bija sagatavojusi prezentāciju par 1991. gada janvāra notikumiem. Zālē, kas bija iekārtota improvizētu barikāžu veidā, skanēja Latvijas himna, plīvoja sarkanbaltsarkanie karodziņi, un bērni varēja saprast barikāžu laika nozīmi.

Pasākuma noslēgumā visi kopā nofotografējāmies pie pašu kopā veidotajām barikādēm.

 

(Foto skatīt galerijā)

"Paldies" diena

11. janvāris - Starptautiskā "Paldies" diena.

To atzīmē, lai atgādinātu, cik svarīgi ikdienā ir izrādīt pateicību un atcerēties tos cilvēkus, kuri dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam.

Paldies dienas ietvaros mūsu skolā skolēniem bija iespēja veidot zīmējumus, kolāžas ar siltiem pateicības vārdiem, vecākiem par mīlestību, skolotājiem par viņu darbu un atbalstu, skolas darbiniekiem, klasesbiedriem un draugiem.

Mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt un iepriecināt. Galvenais - izteikt "paldies" no sirds!

Sirsnīgs PALDIES katram, kurš spēj padarīt ikdienu krāsainu, skaistu un drošu!

 

(Foto skatīt galerijā)

Tuvojas brīvlaiks 1. klases izglītojamiem!

Brīvlaiks 1. klases izglītojamiem Mārupes novada Skultes sākumskolā -

no  2024. gada 5. februāra līdz 9. februārim.

Izbaudiet, bērni, atpūtas dienas, smelieties gudrību un pēc nedēļas ar jauniem spēkiem ierodieties skolā!

 


Izglītojamo uzņemšana 1. klasē

Cienījamie vecāki!     

Uzņemšana Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

2024. gada 15. janvārī plkst. 8.30 sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam,  vecākiem, sākot no 2024. gada 15. janvāra plkst. 8.30, ir jānosūta noteiktas formas iesniegums elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu vai pašrocīgi parakstītu un noformētu skanētā/attēla dokumentā, nosūtot uz izglītības iestādes e-pasta adresi (Iesniegumi, kas tiks iesniegti pirms noteiktā laika, netiks reģistrēti.):

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē notiks no 15.01.2024. līdz 01.03.2024.

Iesnieguma veidlapa (skatīt šeit)

Noteikumi "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanu 1. klasē Māupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs" (skatīt šeit).