ERASMUS+ projekts "Ejam kopā"

 

KIPRA

Īstenojot Erasmus+ projektu “Ejam kopā!” Mārupes novada Skultes sākumskolas atbalsta komandas speciālisti – skolotājs logopēds un speciālās izglītības pedagogs Anete Sinkeviča, speciālās izglītības pedagogs Kristina Seļivanova, izglītības psihologs Anita Tropa un izglītības iestādes direktore Gaļina Grizāne  no 9. līdz 16.oktobrim devās pieredzes apmaiņā uz saulaino Kipru. (Foto skatīt galerijā)

Dodoties ciemos mūsu skolotājs logopēds Anete Sinkeviča izstrādāja spēli, kuras mērķis ir veicināt lasītprasmes attīstību,  skaņu sintēzi un analīzi. 

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā atbalsta komanda piedalījās darba vērošanā divās izglītības iestādēs. Darba vērošanas laikā mērķis bija pilnveidot kompetences un papildināt zināšanas darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām, izzinot Kipras izglītības sistēmas struktūru, principus un pamatnostādnes.

Atgriežoties no pieredzes apmaiņas brauciena, mūsu skolas atbalsta komandas speciālisti dalījās iespaidos un gūtajā pieredzē ar citiem skolas pedagogiem: “Mēs ieguvām neaizmirstamu pieredzi, jo bija iespēja iepazīt citu kultūru un bērnus ar speciālām vajadzībām šajā vidē. Tas mums palīdzēja labāk izprast, ar kādām problēmām sastopas Kipras pedagogi, kas ir aktuāls un kāda ir viņu ikdiena.”

Šis pieredzes apmaiņas brauciens lika daudz ko mācīties, izprast un saprast, cik atšķirīgi, bet vienlaikus līdzīgi esam, neatkarīgi no valodu un kultūru atšķirības, dzīves uztveres un ikdienas situācijām.

Mēs aicinām ikvienu izmantot iespēju, nebaidīties un piedalīties, jo šī pieredze, ko mēs guvām, paliks atmiņā un noderēs sevis pilnveidošanai un nākotnes attīstībai.

 

NICA

Francijas modes tendences Skultes sākumskolā

Meklējot pieejas mūsdienu izglītības sistēmā darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības skolotājas  Anna Čeiča-Sultane, Ilona Rupeika un izglītības psihologs Anita Tropa devās komandējumā uz Franciju. Jaunais mācību gads Annai, Ilonai un Anitai noteikti būs īpaši veiksmīgs, jo tika apgūtas ne tikai jaunas zināšanas un uzkrāta pieredze, bet arī saule. Un Nicā tā spīd vairāk nekā 360 dienas gadā. (Foto skatīt galerijā)

Negulētās naktis

Jau vairākas reizes Mārupes novada Skultes sākumskolas pedagogi piedalās Erasmus+ mācību mobilitātes projektos, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, gūtu jaunu pieredzi un izprastu jaunākās Eiropas izglītības sistēmu tendences. Mērķis pavisam vienkāršs: Eiropas vērtību uzturēšana, valodu prasmju attīstīšana, multikulturālisms. Un, ja kolēģi ir vienisprātis, sadarbojas kā vienota komanda, viss notiek uz 100 procentiem!

Protams, pati projekta rakstīšana ir sarežģīts, laikietilpīgs process. Taču negulētās naktis un brīvdienas pie projektu izpētīšanas un pieteikšanas atmaksājas ar gandarījumu par paveikto, projekta dalībnieku apstiprināšanu un gaidām par mācību mobilitāti.

Parlez-vous français?

Jebkurš ārzemju komandējums ir izaicinājums. Tu dodies uz jaunu vietu, satiec jaunus cilvēkus, runā svešvalodā un dzirdi apkārt vēl dažādas valodas. Pavadot laiku ar franču kolēģiem, palika skaidrs, ko nozīmē franču šarms un skanīgā valoda! Tā noteikti neatstāj vienaldzīgu un uzbur īpašu gaisotni pat nopietnā mācību procesā! Ne tikai Francijas kūrorta pilsētas Nicas burvība, bet arī perfekti organizētie kursi motivēja darboties un izzināt citu pieredzi, apgūt jaunākās tendences izglītības jomā. Un, noteikti, pielietot zināšanas praksē, darbā ar īpašajiem bērniem. Daudzi jautājumi tika izrunāti, daži – palika retoriski. Jo mūsdienu pasaule mainās un pārveidojas tik  strauji, ka nespēj sekot līdzi. Bet, pedagoga profesionalitātes rādītājs kā reiz ir  nemitīgi jaunu zināšanu un informācijas meklējumi. Jo tikai zināt gribošs pedagogs spēj iedvesmot savus audzēkņus. To arī centīsimies darīt ikdienā, un motivēsim arī citus kolēģus izmantot Erasmus+ mācību mobilitātes iespējas jaunu zināšanu meklējumos.

 

 

 

Izglītojamo drošības nodrošināšana

  

Mārupes novada Skultes sākumskolā no 2022. gada 13. decembra tiks slēgtas skolas durvis

no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:30.

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar sākumskolas klašu/PII grupu skolotājiem.

Pirmsskolas vecāki izmanto atbilstošas  PII grupas zvanu pogas.

                                                                                                                   Administrācija

 

Skolas padomes sanāksme

2022. gada 15. decembrī plkst. 18.00  Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks SKOLAS PADOMES sanāksme!

Gaidīsim pirmsskolas un 1. - 6. klašu izglītojamo vecāku pārstāvjus uz tikšanos, kur pārrunāsim aktuālo informāciju par 2022. gadu!

 

 

Vecāku diena 15.12.2022.

2022. gada 15. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00  Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks pirmsskolas izglītojamo un 1.- 6. klašu izglītojamo VECĀKU DIENA!

Laipni lūgti visi vecāki uz pārrunām ar skolas administrāciju, grupu audzinātājām, skolotāju palīgiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu!

 

Izstāde

 

Izstāde - 2023. gada simbols- Zaķis, Kaķis

Mārupes novada Skultes sākumskolā no 6. decembra līdz 31. decembrim notiks Ziemassvētku izstāde.

Izstādē tiek aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības grupu izglītojamie un viņu vecāki. Darinātās lietas jāiesniedz grupu audzinātājām.