Mācību ekskursija uz SIA "Mārupes Siltumnīcas"

2023. gada 30. martā laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamiem ieplānota mācību ekskursija uz Jaunmārupi - iepazīšanās ar SIA "Mārupes Siltumnīcas".

Izbraukšana no Skultes sākumskolas - plkst. 9.30 un uz skolu - plkst. 11.00. Transporta pakalpojums tiks apmaksāts no pašvaldības budžeta. Pateicoties SIA  "Mārupes Siltumnīcas" administrācijai, ekskursija ir bezmaksas.

     

(Ekskursijas foto skatīt galerijā)

Konkurss "CĀLIS 2023 " Skultes sākumskolā

2023. gada 23. martā Mārupes novada Skultes sākumskolā

notika konkurss pirmskolas izglītības izglītojamiem "CĀLIS  2023"

 

 

Mūzikas skolotāja Nora Nukse, lai sāktu gatavoties konkursam, rūpīgi izvērtēja katra bērna spējas, muzikalitāti un dotības.  Bērni,  gatavojoties pasākumam, ļoti centās.

Pavisam skolas konkursam tika izvirzīti 16 mazie dziedātāji:

no grupiņas "Pūcītes" - Ieva Bula, Sintija Sviķe, Everts Stucers

no grupiņas "Taurenīši" - Ksenija Fjodorova, Agne Stepiņa, Sofija Markova, Maksims Jambajevs 

no grupiņas "Mārītes" - Adelīna Vorobjova, Viktorija Kirillova, Stefānija Zimba, Dominiks Mogiļnijs, Dāvis Zūlis

no grupiņas "Saulītes" - Džemma Tatia, Simona Zaķe, Emīls Petrovskis un Marats Kiseļevs

Pēc uzstāšanās katrs dalībnieks saņēma diplomu un našķīti. 

Tad ļoti rūpīgi un ar lielu atbildības sajūtu strādāja žūrijas locekļi - direktore Gaļina Grizāne, direktora vietniece izglītības jomā Andra Spure un skolotāja Nora Nukse. Pēc lielās izvērtēšanas tika noteikti konkursa uzvarētāji, kuri aprīlī dosies uz Mārupes novada pašvaldības rīkoto fināla pasākumu Cālis 2023!

Lūk, mūsu skolas  konkursa uzvarētāji - Džemma Tatia un Sofija Markova!

Lai viņiem veicas konkursa finālā Mārupē! Sirsnīgs "paldies" visiem konkursa dalībniekiem un viņu vecākiem!

(Pasākuma "Cālis 2023" foto skatīt galerijā)

Projektu nedēļa izglītojamiem

Mārupes novada Skultes sākumskolā  laikā no  20.03.2023. - 24.03.2023.

noritēja Projektu nedēļa pirmsskolas izglītības un pamatizglītības izglītojamiem

 

 

Pirmsskolas izglītības izglītojamie un pedagogi Projektu nedēļas norisei izvēlējās šādas tēmas:

 

grupa "Cālīši" - "Vitamīni"

grupa "Lāsītes" - "Vitamīni"

grupa "Pūcītes" - "Augļi mūsu dzīvē"

grupa "Taurenīši" - "Mūsu zaļais dārzs"

grupa "Mārītes" - "Svinēsim sunim dzimšanas dienu!"

grupa "Saulītes" - "Vitamīni mūsu dzīvē"

 

1.-6. klašu izglītojamie un pedagogi Projektu nedēļas norisei izvēlējās sekojošas tēmas: 

 

1. klase - "Dzīvnieki"

2. klase - "Eksperimanti ar dažādiem materiāliem"

3. klase - leļļu teātra izrādes "Brīnumu diena" sagatavošana

4. -5. klases - "Dari pats un iepriecini citus!"

6. klase - ārpusstundu pasākuma  "Joku diena" plānošana

 

Visu nedēļu izglītojamie ar pedagogiem strādāja pie noteiktas tēmas izstrādes - mācījās, mācīja, grieza, līmēja, tīrīja, spēlēja, cepa un vārīja, stādīja un sēja, sportoja, pastaigājās, smējās, dziedāja, dejoja un leca.... 

Piektdien, 24. aprīlī, notika 1.-5. klašu projektu nedēļas rezultātu prezentācija.

6. klases izglītojamie prezentēs savu darbu 30. martā.

Pirmsskolas izglītības izglītojamie savu paveikto prezentēs individuāli līdz 31. martam.

 

(Projektu nedēļas darba un prezentācijas momenti apskatāmi galerijā)

Pasaules Ūdens diena

Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem notiks pasākums "Pasaules Ūdens diena" 

Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Šogad Ūdens dienas tēma ir „Daba ūdenim”. Tas ir iemesls ne tikai apzināt tīra dzeramā ūdens nenovērtējamo nozīmi cilvēka veselības uzturēšanai, labsajūtas un produktivitātes veicināšanai gan darbavietās, gan mājās, bet arī brīnišķīga iespēja runāt ar sabiedrību par visu apkārtējo ekosistēmu nozīmi ūdens veidošanā, uzturēšanā un saglabāšanā un cilvēku radītajām ietekmēm dabā. Degradētā daba un piesārņojums daudzviet rada milzu izaicinājumus nodrošināt cilvēka pamatvajadzību pēc tīra ūdens. 

 

(Pasākuma "Pasaules Ūdens diena" gaita mūsu iestādē redzama foto galerijā) 

Grupas "Taurenīši" vecāki par profesijām

 

Mēneša tēmas ietvaros “Darbojamies droši” grupā “Taurenīši” tika organizēta vecāku nedēļa, kuras ietvaros ciemos bija atnākuši trīs bērnu vecāki. Katrs no viņiem pastāstīja un parādīja par savu hobiju vai profesiju.

14. februārī pie mums ciemos bija Dāvja mamma Daiga, kura bērniem pastāstīja par pērlīšu vēršanu un kopā ar bērniem veidoja rokassprādzītes savām mammām.

15. februārī ciemos bija atraucis Amandas tētis Edgars. Viņš bērnus iepazīstināja ar policijas profesiju un parādīja arī darbam nepieciešamos atribūtus, bija iespēja piemērīt tos. Ciemos bija atbraucis arī policijas runcis Rūdis, kurš stāstīja par drošību uz ceļa.

16. februārī mums bija Sofija K. mamma Tatjana. Tatjana bērnus iepazīstināja ar virtuālo realitāti. Pastāstīja un parādīja, kā tiek radīta virtuālā realitāte un kāda ir atšķirība starp tām. Ne tikai bērniem bija iespēja izbaudīt putna lidojumu pāri kalniem, bet arī audzinātājām un auklītei. Kā arī bija iespēja pastaigāt pa Dubaijas viesnīcas dārgāko numuru.

(Foto skatīt galerijā)