Lāpu gājiens un svecīšu aizdedzināšana

Lāčplēša dienā pie Brīvības pieminekļa pulcējas Latvijas patrioti ar lāpām  Lāčplēša dienā pie Brīvības pieminekļa pulcējas Latvijas patrioti ar lāpām,  :7330

2023. gada 10. novembrī  plkst. 12.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas izglītojamie un darbinieki organizē ''Lāpu gājienu'' uz  piemiņas vietu ''Baltais krusts''. Vecāki arī laipni lūgti piedalīties pasākumā! Lūgums līdzi paņemt ziedus.

Savukārt, 11. novembrī  plkst. 16.00 iestādes priekšpagalmā būsim kopā, aizdedzinot svecītes, tā godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu! Svecīšu vakari Cesvaines novada kapos 

Izstāde "Mārtiņdienas gailis"

Mārupes novada Skultes sākumskolā no 6. novembra līdz 10.  novembrim  notiek  izstāde "Mārtiņdienas gailis".

 

Izstādē tiek aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības grupu bērni un viņu mīļie vecāki. Izstādes eksponāti tiks novietoti I stāva foajē!

Šodien, 6. novembrī, pirmie - čaklākie, savus izgatavotos gaiļus jau izvietoja foajē!

 

(Foto skatīt galerijā)

Vecāku diena

2023. gada 9. novembrī laikā no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks "Vecāku diena"  - pirmsskolas izglītības un 1. - 6. klašu izglītojamo vecākiem būs iespēja tikties ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju! Visi vecāki laipni lūgti piedalīties iestādes rīkotajā pasākumā, kur varēsit individuāli ar pedagogu pārrunāt Jums svarīgus jautājumus!

 

Tikšanos lūdzu pieteikt pie PI grupu skolotājiem un klašu audzinātājiem!

 

Dzejoļu konkurss

2023. gada oktobra vidū Mārupes novada Skultes sākumskolas vecāko pirmsskolas grupu "Mārītes" un "Taurenīši" labākie runātāji piedalījās dzejoļu konkursā. Dzejoļi tika izvēlēti par Latviju.

No grupas "Taurenīši" skatuves runas konkursā piedalījās:

Ksenija Fjodorova, Sofija Markova, Agne Stepiņa, Anna Brice, Dāvis Petrovskis - malači!!!

No grupas "Mārītes" skatuves runas konkursā piedalījās:

Adelīna Vorobjova, Stefānija Zimba, Elīna Hotejeva, Dāvis Zūlis, Konstantīns Kostjučenko - malači!!!

 

Visi bija labi sagatavojušies, bērniem un skolotājiem ļoti patika viņu sniegums!

(Foto skatīt galerijā)

 

Labākie stāstītāji piedalīsies 18. novembra svinīgajā pasākumā, kur droši un izteiksmīgi varēs atkārtot savu priekšnesumu!

Mācību evakuācija izglītojamiem un darbiniekiem

 

2023. gada 31.oktobrī bērni no 1,5 gada vecuma un sākumskolas izglītojamie kopā ar visiem skolas darbiniekiem iesaistījās mācību evakuācijā.

Esam aši, apzinīgi un disciplinēti, jo evakuācijas laiks aizņēma tikai 6 minūtes!

(Foto skatīt galerijā)