Ekskursija uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju

Projektu nedēļas ietvaros 14.02.2024. Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klašu izglītojamie  pedagogu pavadībā devās mācību ekskursijā uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju "Kalna ziedi".

Skatīt fotoattēlus

Aizkraukles Vēstures muzejs ir lieliska vieta, kur uzzināt par Aizkraukles novada vēsturi un kultūru. Muzejs atrodas Kalna Ziedu kultūrvēsturisko pieminekļu kompleksā, kas ietver 19. gadsimta muižas ēku, parku un vairākas saimniecības ēkas.

Sekoja muzeja piedāvās izglītojošas programmas skolēniem:

Programma "Gada aplis"

Latviešu gadskārtu ieražas ar spēlēm un rotaļām - Sveču diena, Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki ar ķekatu maskām.

Piedalījāmies sveču  darbnīcā, skolā sveces bijām lējuši, bet muzejā sveces audzējām, sveces dakti iemērcot vairākas reizes parafīnā. Process līdzinājās dejai, sveces sirsniņa tika šūpota, virpināta un mērcēta. Pacietīgākie mājās aizbrauca ar ļoti skaistām svecēm.

Tie, kas bija čakli un sagatavojušies braucienam, varēja piedalīties arī T- kreklu apdrukas darbnīcā, kur sietspiedes tehnikā katrs varēja rotāt savu apģērbu.

Mēs iepazināmies ar maskošanos un ķekatu rotaļām.  Muzejam ir pasakaina masku kolekcija, visi, kuri vēlējās, varēja iejusties kādā no budēļu tēliem. Uzzinājām ticējumus un tradīcijas, kas saistītas ar dažādām maskām:

 • Ja gribi būt veiksmīgs, iemanto Dzērves labvēlību - ”knābienu”,
 • Ja vēlies būt vesels, tad dejo ar Nāvi, u.c.

1.-3.klašu skolēni uzzināja "Kā krējums par sviestu kļūst":

 • Piedalījāmies sviesta kulšanā
 • Iepazināmies ar piena apstrādes darbarīkiem
 • Pašu sakultā sviesta nogaršošana 

Muzeja darbinieki mums piedāvāja iepazīties ar dzīvi padomju gados - ekspozīcija "Padomju gadi", kas iepazīstināja ar Aizkraukles novada vēsturi padomju okupācijas periodā (1940-1991). Ekspozīcijā bija apskatāmi priekšmeti no ikdienas dzīves, kā arī dokumenti un fotogrāfijas, kas stāsta par padomju varas represīvām politikām.

 • Sadzīve padomju gados - piem. "Kāds telefons bija vecmāmiņai un vectētiņam?"
 • Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laiks
 • Dokumentālais kino un foto materiāli par 20. gs. 60.-70. gadiem
 • Vēl redzējām, kādas multiplikācijas filmas skatījās mūsu vecāki un vecvecāki.

Ekskursijas izskaņā - pēc visu izglītojošo programmu novadīšanas, pie ugunskura cepām desiņas un dedzinājām lupatu lelli -  Meteņu simbolu, ziemai aizejot!

(Foto skatīt galerijā)

Projektu nedēļa

Laikā no 2024. gada 12. februāra līdz 16. februārim Mārupes novada Skultes sākumskolas pedagogi un 1. - 6. klašu izglītojamie īstenoja PROJEKTU nedēļu! Projektu nedēļa ir lieliska iespēja skolēniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī attīstīt savu radošumu un patstāvību. Tā ir arī iespēja iepazīt dažādas tēmas un jomas, kas var palīdzēt skolēniem nākotnes karjeras izvēlē.  (Skatīt šeit)

Piektdien, 16.02.2024., izglītojamie aktu zālē prezentēja savus projekta darbus. 

 1. klases izglītojamiem, kā jau pašiem mazākajiem, joprojām patīk pasakas un viņi iepazīstināja ar savu projektu par  tēmu “Pasaku pasaule”. Bērni iepazinās ar M.Stārastes un K.K.Andersena daiļdarbiem. Piedalījās ekskursijā un guva priekšstatu par tradīcijām Meteņos. Noslēgumā skolēni nodemonstrēja franču tautas pasakas "Malkas cirtēja meitas" fragmentiņu, ko ar vētrainiem aplausiem godināja pārējie skolēni un pedagogi.
 2. klases izglītojamie strādāja pie tēmas “Ūdens”.  Skolēniem bija iespēja iepazīt ūdens īpašības, noskaidrot par saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, veikt eksperimentus un radoši darboties. Bērni ar lielu interesi iesaistījās darba procesā.
 3. klases izglītojamie nolēma prezentēt savu darbu par tēmu “Nākotnes pilsēta”. Skolēniem ļoti patika projektu nedēļa, jo, domājot par nākotnes pilsētu, viņi varēja radoši izpausties - veidot, līmēt, griezt pēc sava prāta, nevis kā skolotājas uzdevumu veicot. Visbeidzot tapa brīnišķīga pilsēta!
 4. klases izglītojamie pievērsās jautrai tēmai “Svētki”. Pētījām laika ritumu, praktiski izveidojām Zemes ceļa modeli ap Sauli. Secinājām, ka kalendārs ir laika lineāls. Nozīmīgākajos gada punktos cilvēki svin svētkus. Kopā ar skolotāju Anitu svinējām Pankūku dienu, kuras laikā paši  meklējām sponsorus, iepirkāmies, gatavojām mīklu, cepām, klājām galdu un cienājāmies ar pankūkām.
 5. klases izglītojamie nodarbojās pie projekta tēmas “Otrreizējie materiāli”. Projektu nedēļas ietvaros mēs veidojām lietas no otrreizējiem materiāliem, ko atkārtoti varētu pielietot. Izmantojām papīru kā izejmateriālu. Bērni domāja, pētīja i-neta dzīlēs idejas. Mācījās sadarboties, strādāt kopā, radīt darbus, ievērojot darba pēctecību.
 6. klases izglītojamie izvēlējās ļoti nopietnu tēmu “Latvijas Bruņotie spēki - armija”.

 

(Foto skatīt galerijā)

 

Svinam METEŅUS

2024. gada 6. februārī Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu izglītojamie piedalījās pasākumā "Meteņi 2024".

Atkal gads metas riņķī! Bērni gaida bagātu jauno gadu!

Bērnudārza sešu grupu bērni lielījās, spēlējās, gāja rotaļās, draiskojās un gaidīja Meteni!

 

(Foto skatīt galerijā)

Sveču diena

Februāris latviešu kalendārā jau izsenis atzīmēts kā sveču mēnesis un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2. februārī. Tā ir diena pašā ziemas vidū, un, gluži kā jebkuriem citiem latviešu tradicionālajiem svētkiem, arī Sveču dienā ir vērts veikt dažādus rituālus veiksmes, laimes, mīlestības, skaistuma un savu spēju vairošanai. Sveču dedzināšana un liešana noteikti ir galvenā Sveču dienas tradīcija. Ja liet sveces mūsdienās apņemas vien retais, tad iedegt tās noteiktas enerģijas iegūšanai var jebkurš. Svarīgi, lai iedegto sveci mēs nenodzēstu, bet gan ļautu tai pilnībā pašai no sevis izdegt. To nopūšot, mēs it kā apstādinām konkrētās rakstura īpašības ienākšanu sevī.

(Foto skatīt galerijā)

 

 

Šalles un cepures diena

2024. gada 26. janvārī Mārupes novada Skultes sākumskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja tematisku "Šalles un cepures dienu".

 

(Foto skatīt galerijā)