Avatar
Augusts 20, 2022

Latviešu valodas nedēļa no 2.11.2020. līdz 06.11.2020. 08

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi:

  • attīstīt bērna vai jaunieša radošo domāšanu;
  • veidot izpratni un attīstīt interesi par latviešu literatūru un kultūru;
  • ar valodu attīstīt skolēnu interesi par pasauli, bagātināt zināšanas par apkārtējām lietām, savu zemi, kultūru un latviešu valodu.

 

Vieta un laiks:

  • Mārupes novada Skultes  sākumskolas klases (katrai klasei atsevišķi).
  • no 2.11.2020. līdz 06.11.2020. –latviešu valodas stundu laikā. 

 

Atbildīgi skolotāji:

  • I.Pupiņa (2.A kl.), I.Troņenkova (3.A kl.), A.Graudupe, (1.A un 4.A kl.), A.Vanags (5.A, 6.A, 3.B, 4.B).

 

Darbu noformējums un izstāde:

  • brīva forma: zīmējums, sacerējums un t.t.;
  • pie skolas klases telpas

Sagatavoja: J.Sučkova