Konsultāciju saraksts

Mārupes novada Skultes sākumskolas konsultāciju saraksts 2020./2021.m.g. 

 

Diena

Likme

Laiks

Skolotājs

Klases

Nodarbību regularitāte

Ceturtdiena

0,368

 

no 12.50

22 min

Olga Zagdaja

3.b-4.b, 5.a-6.a klasēs

katru nedēļu

Otrdiena

0,267

 

no 13.40

16 min.

Arnis Vanags

5.a-6.a klasēs

3.b-4.b klasēs

katru nedēļu

Pirmdiena

1,267

 

no 12.50

76 min.

Antra Graudupe

1.a, 4.a klasē

katru nedēļu

Ceturtdiena

0,467

no 12.50

28 min

Ņikita Andrianovs 

1.-6. klasēs

katra mēneša

2. ceturtdienā   

Piektdiena

0,397

 

no 13.40

24 min

Jeļena Martjanova 

3.b - 4.b klasēs

katru nedēļu

Ceturtdiena

0.434

no 13.40

26 min

Nora Nukse

1.- 6.klasēs

katra mēneša

2. ceturtdienā

Ceturtdiena

0,567

no 12.50

34 min

Jekaterina Sučkova

1. -6. klasēs

katru nedēļu

Piektdiena

0,799

no 12.50

48 min

Irina Troņenkova

3.a, 4.a, 5.a-6.a klasēs

katru nedēļu

 

Pirmdiena

0.067

no 13.40

4 min

Anita Bareika

5.a-6.a klasēs

katra mēneša

4. pirmdienā   

Otrdiena

0,765

no 12.50

46 min.

Ingrīda Pupiņa

2. - 6. klases

katru nedēļu

Piektdiena

0,066

no 12.50

4 min.

 Ņina Svjastina

4.a, 6.a klasē

katra mēneša

4. piektdienā