Avatar
Augusts 20, 2022

Informācija par mācību procesu Mārupes novada Skultes sākumskolas 1.-6.klasēm no 2021.gada 25.janvāra 08

  • Pirms katras mācību stundas skolēnam ir jāsakārto sava darbavieta: jāsagatavo rakstāmpiederumi, mācību grāmatas, burtnīcas, klades un mācību līdzekļi, kurus norādījis mācību priekšmeta skolotājs.
  • Katras tiešsaistes stundas sākumā skolotājs atzīmēs kavējumus. Jā bērns ir saslimis, vecāku pienākums ir laicīgi informēt klases audzinātāju.
  • Visi paveiktie darbi jāsūta mācību priekšmeta skolotājiem līdz norādītajam izpildes laikam TIKAI e-klases e-pastā.
  • WhatsApp, Viber vai skolotāja personīgo  e-pasts, sms un mms uz mobilo telefonu drīkst izmantot tikai neskaidrību vai jautājumu gadījumā.
  • Mācību priekšmeta individuālās konsultācijas notiks tiešsaistē e-klases sadaļā  “Video saziņa”, Zoom platformā vai telefoniski katru dienu plkst. no 13.30 līdz 16.30.
  • Gadījumos, kad komunikācija notiek pa tālruni (zvani, īsziņas, WhatsApp), jāievēro pedagoga darba laiks: 8.00-11.30, 12.00-16.30. Uz ziņu citā laikā pedagogs atbild nākamajā dienā. 
  • Saziņā jāatceras par pieklājīgu vēstules rakstīšanas kultūru:

-  sasveicinās;

-  uzraksta, kas atsūtīts, kas ir pievienots pielikumā vai uzdod jautājumu;

-  atsveicinās norāda savu vārdu;

-  sūtot darbu fotogrāfijas, pārbaudīt, vai viss ir saskatāms;

-  pildot darbus burtnīcās, jāievēro rakstu darbu kultūra.

 

Cienījamie vecāki! Skolas pedagogi ļoti labi saprot, ka jaunāko klašu skolēniem mācīties attālināti ir visgrūtāk, jo viņi vēl nav patstāvīgi, nav iemaņu izmantot  datoru un telefonu, komunicēt e-vietnē. Bet apstākļi ir tādi, ka bērnus jāmāca attālināti. Protams, darba gaitā sastopamies ar problēmām, neskaidrībām un jautājumiem. Darbojoties, kopīgiem spēkiem mums viss izdosies un atnāks laiks, kad skola atkal piepildīsies ar bērnu balsīm!

 

 Ar cieņu,

Mārupes novada Skultes sākumskolas direktore

 G.Grizāne