Attīstības plāns

Mārupes novada Skultes sākumskolas attīstības plāns 2021./2022. -2023./2024. m.g. IZSTRĀDĒ