Vecāki iepazīstina ar profesiju daudzveidību grupiņā "Mārītes"

2023. gada 19. aprīlī, pateicoties Dāvja Z. mammai A.Zūlei, grupiņā "Mārītes" ciemojās 2 kanisterapijas suņi Mona un Stella, kas ir apmācītas darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Nodarbības laikā suņu saimnieks Ričards pastāstīja, kā ar suni iepazīties, kā pret suņiem izturēties, kādi ir suņi našķi. Varēja paskatīties sunim zobus, mēli un izskaitīt nagus. Bērni drīkstēja barot suņus no karotītes, ķemmēt, paijāt, mīļot suņus, kā arī rādīt grāmatas. Nodarbības laikā bērni slēpa grupiņā suņu mantu un deva komandu “meklēt”, un suņi ar lielu prieku to arī meklēja. Vēl suņus drīkstēja pavadāt pie siksniņas. Bērni arī uzzināja, ka no suņu matiem var taisīt dziju un adīt cimdus, zeķes un arī šalles.

Liels paldies suņu saimniekam Ričardam Pavlovskim un servisa suņu biedrībai “Teodors”! Bērniem ļoti patika!

(Foto skatīt galerijā)

Lielā talka 2023

Lielā talka ir kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. 

Lielajā Talkā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē!

 

2023. gada  21. aprīlī laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Mārupes novada Skultes sākumskolas  1. - 6. klašu izglītojamiem, pirmsskolas izglītojamiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem notiks pasākums “Lielā talka 2023” skolas teritorijā un skolai tuvākajā Skultes ciemata teritorijā! 

(Foto skatīt galerijā) 

 

Vecāku diena

2023. gada 20. aprīlī no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00  Mārupes novada Skultes sākumskolā notiks pirmsskolas izglītojamo un 1.- 6. klašu izglītojamo VECĀKU DIENA!

Laipni lūgti visi vecāki uz pārrunām ar skolas administrāciju, grupu audzinātājām, skolotāju palīgiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu!

 

(Foto skatīt galerijā)

Apsveicam Lieldienās!!!

Apsveicam pavasara svētkos - LIELDIENĀS!!!

Agri lēca saulīte,
Lieldienu rītiņā,
Pats Dieviņš staigāja,
Pa zaļu zālīti!

 

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas kolektīvs sirsnīgi sveic savus izglītojamos, viņu vecākus, Mārupes novada pašvaldības darbiniekus un izglītības iestāžu kolektīvus, sadarbības partnerus un Skultes ciemata iedzīvotājus  pavasara siltajos svētkos - LIELDIENĀS!  

 

Novēlam:

 

Augstu, augstu šūpoties,
Tālu, tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties,
Un no sirds priecāties! 

 

 

Lieldienas 2023!

Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida
Ar pūpolu zariņiem.
Ar pūpolu zariņiem,
Ar baltām oliņām!

 

 

Gatavojamies Lieldienām! 

Skolas ēka gan ārēji, gan iekšēji ietērpās pavasara svētku "apģērbā" - mēs izgatavojām skaistas dekorācijas, kuras izvietojām pie iestādes galvenās ieejas un pagalma pusē, foajē, gaiteņos un klašu un grupiņu telpās. 

Izglītojamo vecāki, atsaucoties skolas administrācijas  uzaicinājumam,  

https://www.skolaskulte.lv/storage/files/nolikums Lieldienas 23.pdf

kopā ar bērniem gatavoja izstādei kompozīcijas, kuras izvietotas pirmā stāva foajē. Sirsnīgs "paldies" viņiem! 

(Foto skatīt galerijā)