Piedalies "Zaļās jostas" konkursos!

Aicinām mūsu izglītības iestādes ikvienu skolēnu, skolotāju, darbinieku praktiski iesaistīties "Zaļā jostas" rīkotajos makulatūras un papīra iepakojuma vākšanas un izlietoto bateriju kampaņā “Tīrai Latvijai” 2023./2024. mācību gada sezonā! Makulatūras, papīra iepakojuma un bateriju vākšanu uzsāksim jau šobrīd un vāksim līdz pat nākamā gada 15. martam!

Kampaņas laikā tiks organizētas arī dažādas izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu, pārstrādi un vides tīrības saglabāšanu. Otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA “CleanR”, AS “BAO”, SIA “Līgatnes papīrs”, “Balticfloc”, AS “Latvijas valsts meži”, PS “LAUTUS VIDE”, VEF Rīga.

Rudens adaptācijas nometne izglītojamiem

Pēc notikušās Skultes sākumskolā vasaras adaptācijas nometnes jau pagājuši gandrīz divi mēneši. No izglītojamo un viņu vecāku puses bija ļoti labas atsauksmes par šo pasākumu. Tā kā vecāki izteica vēlmi turpinām atkal rīkot šādas nometnes - Mārupes novada Skultes sākumskolā izglītojamo brīvlaikā norisināsies Rudens adaptācijas nometne "Esi kreatīvs!".

Nometnes norises vieta – Mārupes novada Skultes sākumskola

Nometnes norises laiki – 23.10.2023. – 27.10.2023., no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 ar interesantām nodarbēm, kustībām, vingrinājumiem un bezmaksas pusdienām. (skatīt šeit)

Bērnu vecumposms – 7 līdz 13 gadi.

Nometnes vadītāji –  Ingrīda Pupiņa un Anita Bareika

Visi gribētāji laipni aicināti pieteikties nometnei un padarboties tajā!
 

Neliels apraksts un ieskats Mārupes novada Skultes sākumskolā rudens brīvlaika nometnē "Esi kreatīvs".

Nometne tika centrēta uz komunikācijas prasmju pilnveidošanu, izzināšanu, radošumu, savstarpēju sadarbību un atbalstu. Šajā laikā bērni pilnveidoja zināšanas par mūsu Latviju un tās kultūru. Patstāvīgi bērni veidoja lielu Latvijas karti. Tika veidoti dizaina izstrādājumi (atstarotāji, galda spēles u.c.) ievērojot darba pēctecību. Viena diena tika veltīta sportiskām aktivitātēm. Bērni izpaudās mākslas darbu radīšanā, pielietojot dažādas tehnikas. Bērni bija ļoti apmierināti par šādas nometnes apmeklēšanu, jo patstāvīgi varēja darboties, brīvi izpausties savas idejas radīšanā, kā arī satikties ar draugiem.

(Foto skatīt galerijā)

Informācija no Valsts policijas

Valsts policijas norādes gadījumos, ja tiek saņemta e-pasta informācija par draudiem

  1. Pēc draudu paziņojuma saņemšanas persona, kura saņēmusi šo paziņojumu, nekavējoties zvana Valsts policijai uz tālruni 110.
  2. Persona informē Valsts policiju par saņemtajiem draudiem, norādot iestādes vai objekta nosaukumu, adresi, savu amatu, vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru.
  3. Persona informē par e-pasta saņemšanas laiku, draudu sūtītāju un saņemtās informācijas saturu.
  4. Persona pārsūta saņemto e-pastu ar izteiktajiem draudiem uz Valsts policijas amatpersonas norādīto e-pasta adresi un seko Valsts policijas norādēm. Līdz Valsts policijas atbildes par riska līmeni un nepieciešamo turpmāko rīcību saņemšanai, nav nepieciešams veikt nekādas papildus darbības, tai skaitā saņemtās informācijas par draudiem izplatīšanu.
  5. Valsts policija nekavējoties veiks saņemtās draudu informācijas izvērtēšanu un riska līmeņa noteikšanu.
  6. Pēc risku izvērtēšanas, Valsts policija sazināsies ar e-pastu saņēmēju, sniedzot norādes tālākai rīcībai.
  7. Iestādes vai objekta kontaktpersona pēc sarunas ar Valsts policijas atbildīgo amatpersonu par saņemtajiem draudiem informē savu vadību par Valsts policijas sniegtajām norādēm un rīkojas atbilstoši tām.

Vasaras adaptācijas nometne izglītojamiem

Nometnes norises vieta – Mārupes novada Skultes sākumskola

Nometnes norises laiki – 14.08.23. – 25.08.23., no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00

Bērnu vecumposms – 6 līdz 13 gadi

Nometnes vadītāji – Kristīne Kručāne, Ingrīda Pupiņa

 

Nometnes apraksts

Šī nometne tika rīkota bērniem latviešu valodas prasmju paplašināšanai un bērniem, kuri ieradušies no Ukrainas. No rītiem svaigā gaisā tika rīkotas sadraudzības rotaļas, lai bērniem būtu vieglāk iejusties.

Nometnes aktivitātes tika plānotas un aktualizētas tā, lai bērni uzlabotu latviešu valodas zināšanas, paplašinātu vārdu krājumu, piedaloties dažādās āra aktivitātēs, radošajās darbnīcās un interaktīvajās nodarbībās. Nometni caurvija tādas vērtības, kā draudzība, iejūtība, savstarpējs atbalsts.

Šajā laika periodā bērni uzlaboja latviešu valodas zināšanas, kā arī paplašināja vārdu krājumu. Savukārt, tas palīdzēja socializēties ar dažāda vecuma bērniem. Centāmies iepazīt Latvijas dabu, iepazīt latviešu valodas folkloru un kultūru. Bērni izpaudās, radoši zīmējot un stāstot. Klausījāmies, skatījāmies dažādas pasakas, kā arī paši bērni iejutās stāstnieku lomās un veidoja no plastilīna dažādus pasaku tēlus. Pētot grāmatas un skatoties interaktīvos materiālus, bērni veidoja ilustratīvu materiālu par Latviju. Tika rīkotas pastaigas, kur gājām pārgājienā uz tuvējo “Lavandas lauku”, gājām ekskursijā uz “Beberbeķu dabas parku”, kur bērni bija dabas pētnieki, vācot dažādu augu un koku lapas, kuras tika aplūkotas un dokumentētas. Kā arī tika vākti dažādi augi un ziedi eko nospiedumu veidošanai, kā rezultātā tapa eko kartītes ar augu nospiedumiem un draugu foto.

Katra diena bija kā jauns piedzīvojums, kā labāk bērniem iemācīt saprast, izprast, uzdot jautājumus, uzdrīkstēties un lai neviens nejustos atstumts.

Veicot aptauju starp bērniem – visi bija apmierināti par šo Adaptācijas nometni, bet dažiem bērniem, kuriem latviešu valoda nebija dzimtā valoda, sagādāja grūtības komunikācija. Bet bērni, kuri latviešu valodu zināja labāk, labprāt viņiem palīdzēja. Esam gandarīti, ka nometnes beigās šie bērni patiešām jau varēja izteikt pamatdomu.

Kā arī no vecāku puses bija ļoti labas atsauksmes. Viņi izteica vēlmi turpinām atkal rīkot šādas nometnes, kur ir laba iespēja mācīties latviešu valodu.

(Foto skatīt galerijā)

Pasaules putras diena

2023. gada 10. oktobrī atzīmējam Pasaules putras dienu!

Katru gadu 10. oktobris ir diena, kad visu dienu var ēst putru. Daudziem cilvēkiem tā ir ikdienas neatņemama brokastu sastāvdaļa, tāpēc viņiem “putras diena” ir svētki. Šajā dienā tiek runāts par to, kā putra radās, kāpēc ir veselīgi to ēst, un kā to padarīt vēl gardāku.

Mūsu skolā šodien gan pirmsskolas izglītības grupu bērni, gan sākumskolas izglītojamie kopā ar pedagogiem aktīvi piedalās šajā pasākumā!

Neparedzētu apstākļu dēļ Putras diena pārcelta uz 11. oktobri!

(Foto skatīt galerijā)