19.12.2017. plkst. 10.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Cālīši"

 

19.12.2017. plkst 17.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Bitītes"

 

20.12.2017. plkst. 11.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Mārītes"

 

20.12.2017. plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Lasītes"

 

21.12.2017. plkst. 11.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Saulītes"

 

21.12.2017. plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums PI grupā "Taurenīši"

 

22.12.2017. plkst 10.00 Ziemassvētku pasākums 1.-4. klases skolēniem.