[b]2020./2021. m.g. semestru sākuma un beigu laiki[/b][url=https://likumi.lv/ta/id/311984-noteikumi-par-20202021nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku][skatīt šeit][/url]

[b]Iesniegumu reģistrācijas, izskatīšanas un atbildēšanas kārtība [/b][url=https://docs.google.com/document/d/17zVibGOi9Qehbdu8DW4-aIcdJqYrK8HBj4d8vlvAb1M/edit?usp=sharing][skatīt šeit][/url]