Reizēm dzimšanas diena sakrīt ar lieliem priekiem, drūzmu un uguņošanu. Tajos brīžos līksme un dziesmas skan tālu. Ir brīvība būt tam, kas esi, justies būt tam, kas esi, jo mēs ir brīvi.

Valstij ir vēl viens brīvības gads.

Caur dzeju, dejām, dziesmām, sasniegumiem mācībās mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu.

Lai kādi mēs būtu - dzirkstoši vai mierīgi, jauni vai ne tik veci, skumji vai priecīgi - visi esam te, Latvijas zemē.

Valsts deviņdesmit devītā gadē ir mūsu paaudzes iespēja godam sagaidīt valsts simto dzimšanas dienu, stāstīt Latvijas stāstu un veidot mūsu Latviju.

Lai prieks dvēselē visai latviešu tautai, daudz laimes Latvijas Dzimšanas dienā!


 

Uzņemtās bildes skolas pasākumos, kuri ir saistīti ar Latvijas Dzimšanas dienu [skatīt šeit]