Skultes sākumskolas vizuāli plastiskās mākslas izstāde

 „Egle”

 

NOLIKUMS

 

Mērķis un uzdevumi:

 

- attīstīt bērna vai jaunieša radošo domāšanu

- radot darbu, apzināt un iepazīt dažādus materiālus un to iespējas

- mēģināt radīt it kā zināmu formu jaunā un oriģinālā izskatā

 

Vieta un laiks:

 

- izstāde notiks laika posmā no 01.12.2017. līdz 10.01.2018., Mārupes novada Skultes   sākumskolas telpās

- darbus jāiesniedz līdz š. g. 20.decembrim.

 

Tehnika, darbu noformējums:

 

- tehnika – brīva (idejām: papīrs: papjē mašē tehnika, origami locīšana, aplikācija, dažādas tekstūras, var būt no kartona un dažādiem, ne ļoti smagiem materiāliem (piem.: vate, audumi, dzija, lentītes, filcēšana), arī no dabā atrodamiem materiāliem (zariņi, lapas...),

- formāts – viena darba diametrs  no 15cm līdz 50cm.- eksponēšanai paredzētajiem darbiem ir jābūt iepriekš aprīkotiem ar pakarināšanai (ja nepieciešams) nepieciešamo aprīkojumu (caurumu, āķīti, cilpu diega vai stieples izvēršanai),

- darbam jābūt skatāmam no visām pusēm,

- katram darbam klāt jābūt zīmītei ar darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, vecumu.

 

           Sagatavoja: J.Sučkova                                             29.11.2017.