INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019.m.g.

 

Tautas dejas pulciņš                        

Sk. K. Feldmane 

Piektdiena 
13.30 – 14.30 


1.a – 5.a klases

Datorapmācības pulciņš

sk. I. Troņenkova

Piektdiena    
12.30 – 13.10 

13.10 – 13.50

14.00 – 14.40

14.40 – 15.20


1.a – 2.a klases

3.a - 4.a klases

1.b – 2.b klases

3.b - 4.b klases

Solisti – vokālisti

sk. N. Nukse 

Otrdiena    
13.30 – 14.30 

Trešdiena    
13.30 – 14.30


1.b – 4.b klases


1.a- 5.a klases

Vizuālas mākslas pulciņš „CIKU, CAKU”

sk. A. Bareika

Ceturtdiena 
13.30 – 15.30 


1. - 4. klases

Sporta spēles

sk. Ņ. Andrianovs

Pirmdiena       
14.20 – 15.00

15.00 – 15.40 


1. - 4. klases

Rokdarbi pulciņš     „VIENS PATS VIRTUVĒ

sk. A. Bareika 

Pirmdiena    
13.30 – 15.30 


1. - 4. klases

Krievu valodas pulciņš „BURATINO SKOLA”

sk. O. Zagdaja

Piektdiena     
13.30 – 15.30


1.a- 5.a klases

 

 

Pulciņu nosaukums,

skolotājs 

Dienas,

laiks

Grupas

Angļu valodas pulciņš

K.Sučkova

Pirmdiena, ceturtdiena
16.00-16.30

Pirmdiena, ceturtdiena
16.30-17.00

 

 

Pirmdiena 
17.00-17.30

Ceturtdiena
17.30-18.00

 

Pirmdiena 
17.30-18.00

Ceturtdiena
17.00-17.30

 

Pūcītes


Mārītes

 

 

 


Lāsītes

 

 Taurenīši

Tautas dejas

K. Feldmane

Pirmdiena
18.00-19.00

 

Otrdiena
18.00-19.00

Mārītes, Taurenīši, Lāsītes

 Pūcītes


Dejas

I. Troņenkova

Trešdiena, piektdiena
16.00-16.30

Trešdiena, piektdiena
16.30-17.00

Trešdiena, piektdiena
17.00-17.30

 

Trešdiena, piektdiena
17.30-18.00

 

Pirmdiena
16.00-16.30

Piektdiena
11.00-11.30 

Pūcītes


Mārītes


Taurenīši
 

 

Lāsītes 

 


Cālīši
 

Cālīši

 

Dejas

J.Martjanova

Otrdiena, ceturtdiena
16.00-16.30

 

Saulītes