Miķeļdiena klāt!
Miķeļdiena klāt!
Ekskursija uz Līgatnes dabas parku
Ekskursija uz Līgatnes dabas parku
Rudens Sporta diena pirmsskolā!
Rudens Sporta diena pirmsskolā!
Lāčplēša diena
Lāčplēša diena
Mārtiņi
Mārtiņi
Mārtiņdienas tirdziņš skolā
Mārtiņdienas tirdziņš skolā
Konkursa ”Joprojām stāvu Baltijas ceļā”apbalvošana
Konkursa ”Joprojām stāvu Baltijas ceļā”apbalvošana
Runas konkurss"Latvijai"
Runas konkurss"Latvijai"
Ekskursija uz Ojāra Vācieša memoriālo muzeju
Ekskursija uz Ojāra Vācieša memoriālo muzeju
Zīmēšanas konkurss "Mana Latvija"
Zīmēšanas konkurss "Mana Latvija"
Latvijas Dzimšanas diena
Latvijas Dzimšanas diena
I.Krilova fabulu nedēļa
I.Krilova fabulu nedēļa
Ekskursija uz TAUTAS FRONTES MUZEJU
Ekskursija uz TAUTAS FRONTES MUZEJU
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Meteņdiena
Meteņdiena