Ar vasaru saujā - 2014
Ar vasaru saujā - 2014
1.septembris
1.septembris
Olimpiskā diena 2014
Olimpiskā diena 2014
Miķeļdienas tirgus
Miķeļdienas tirgus
Lai visiem mājas ir
Lai visiem mājas ir
Zelta lapu virpulī!
Zelta lapu virpulī!
Miķeļi
Miķeļi
Ābolu maiss
Ābolu maiss
Mārtiņi ir klāt!
Mārtiņi ir klāt!
Lāčplēša diena
Lāčplēša diena
Latvijas Dzimšanas diena
Latvijas Dzimšanas diena
Izstāde "Rīta Zvaigzne - Auseklis"
Izstāde "Rīta Zvaigzne - Auseklis"
Sporta diena Tīrainē
Sporta diena Tīrainē
Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss
Ziemassvētku eglītes
Ziemassvētku eglītes
Karjeras nedēļa
Karjeras nedēļa
Pārgājiens uz Ložmetējkalnu
Pārgājiens uz Ložmetējkalnu
Bizīšu pīšanas meistar -klase pirmsskolas grupā "Bitītes"
Bizīšu pīšanas meistar -klase pirmsskolas grupā "Bitītes"
Dzimtās valodas svētki
Dzimtās valodas svētki
Sveču diena grupā "Bitītes"
Sveču diena grupā "Bitītes"
"Es esmu pētnieks" Minskā
"Es esmu pētnieks" Minskā
Lieldienu radošās darbnīcas
Lieldienu radošās darbnīcas
Bibliotekārā stundas „Aspazijas puķes”
Bibliotekārā stundas „Aspazijas puķes”
Māmiņu un vecmāmiņu diena grupai"Bitītes"
Māmiņu un vecmāmiņu diena grupai"Bitītes"
Mazo mārupiešu sporta svētki
Mazo mārupiešu sporta svētki
Lielā talka 2015
Lielā talka 2015
Vecāku radošais vakars grupai "Bitītes"
Vecāku radošais vakars grupai "Bitītes"
Pārgājiens uz Mārupi
Pārgājiens uz Mārupi
Mātes dienas koncerts "Tiksimies zaļā pļavā" Majoros
Mātes dienas koncerts "Tiksimies zaļā pļavā" Majoros
Skultes Cālis 2015
Skultes Cālis 2015
ciemos Vangažu PII "Jancis"
ciemos Vangažu PII "Jancis"
"Mārītes" grupas vecāku teātra izrāde "Vecīša cimdiņš"
"Mārītes" grupas vecāku teātra izrāde "Vecīša cimdiņš"
Izlaidums "Taurenīši" 2015
Izlaidums "Taurenīši" 2015
Ģimeņu sporta diena
Ģimeņu sporta diena
Raibā nedēļa skolā
Raibā nedēļa skolā
Skultē Jāņu ielīgošana
Skultē Jāņu ielīgošana